Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 200225-2-2002: Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2002

25-2-2002: Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2002

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

25-2-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Toυς θεμελιώδεις στόχους αλλά και τους στόχους και τις προτεραιότητες δράσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών για το έτος 2002, έθεσε με εγκύκλιό του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική που έχει χαράξει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και αποτελούν το πλαίσιο μιας σύγχρονης αντιεγκληματικής πολιτικής που σχεδίασε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα από διαδικασίες μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων, των επιστημονικών ερευνών, των απόψεων κοινωνικών φορέων και της διεθνούς εμπειρίας.

Στο σχεδιασμό ελήφθησαν επίσης υπόψη όλες οι παράμετροι που συνθέτουν το «νέο περιβάλλον ασφάλειας», όπως είναι η ποιοτική αναβάθμιση της εγκληματικότητας, η τρομοκρατία, οι μαζικές μεταναστεύσεις και η χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η Ελληνική Αστυνομία καθόρισε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αστυνομικής δράσης.Το μοντέλο αυτό επικεντρώνεται στην τοπική κοινωνία, χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες.

 

Για το 2002 οι βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:

 • Η καταπολέμηση των ναρκωτικών.
 • Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.
 • Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
 • Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με τη μορφή της παράνομης διακίνησης γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική ? οικονομική τους εκμετάλλευση.
 • Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.
 • Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.
 • Η αντιμετώπιση των όποιων κρουσμάτων διαφθοράς.
 • Η προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας στην Ε.Ε. το Α΄ εξάμηνο του 2003, που εστιάζεται :
  • Στο σχεδιασμό για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων Ασφαλείας και Τάξης κατά τη διάρκεια Συνόδων Υπουργών ή άλλων Ομάδων Υψηλού Επιπέδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και λήψη αποτελεσματικών μέτρων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη.
  • Στην εκπροσώπηση της χώρας μας στις συναντήσεις 25 ομάδων εργασίας αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τους επιλεγέντες Αξιωματικούς που θα κληθούν να ασκήσουν προεδρία ή θα αποτελέσουν μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.

 • Η προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν εθνικό στόχο και προτεραιότητα. Η Ελληνική Αστυνομία επεξεργάζεται το στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας για την τέλεση των αγώνων.

Οι στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2002, είναι:

Α. Εγκληματικότητα

1.Μείωση συγκριτικά με το 2001 στις ακόλουθες μορφές εγκληματικότητας

 • Κλοπές- διαρρήξεις τουλάχιστον 4%.
 • Ληστείες 10%.
 • Κλοπές τροχοφόρων τουλάχιστον 5%.

2. Αύξηση της αποτελεσματικότητας με τις εξιχνιάσεις

 • Κλοπές- διαρρήξεις τουλάχιστον 22% επί των διαπραττομένων.
 • Ληστείες τουλάχιστον 35% επί των διαπραττομένων.
 • Ανεύρεση τροχοφόρων τουλάχιστον 55% επί των αφαιρουμένων.
 • Αύξηση συγκριτικά με το 2001 στη βεβαίωση των παραβάσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ( άρθρα 348-351 Π. Κ ) κατά 30%.

Β. Οδική Ασφάλεια

 • Μείωση συγκριτικά με το 2001 κατά 5% του αριθμού των νεκρών και των παθόντων.
 • Αύξηση κατά 20% συγκριτικά με το 2001 του αριθμού των παραβάσεων υπερβολικής ταχύτητας, ζώνης ασφαλείας και κράνους καθώς και αύξηση κατά 20% του αριθμού των ελέγχων μέθης.

Γ. Λαθρομετανάστευση

 • Αύξηση συγκριτικά με το έτος 2001 του αριθμού των συλλήψεων, σε ποσοστό 30% από τις παραμεθόριες Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας και σε ποσοστό 20 % από τις υπόλοιπες Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Δ. Ηχορύπανση

 • Αύξηση συγκριτικά με το έτος 2001 των αμιγών ηχομετρήσεων κατά 100% με παράλληλη αύξηση των βεβαιωθεισών παραβάσεων ηχορύπανσης κατά 40 % .

 

Θεμελιώδεις στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:

1. Η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δόθηκαν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Να είναι ευέλικτες και αποκεντρωμένες, με προσαρμογή στα ιδιαίτερα τοπικά δεδομένα.
 • Να είναι σύμμετρες και συμπληρωματικές (Ασφάλεια-Τάξη-Τροχαία).
 • Να εντοπίζονται οι εγκληματογόνες περιοχές ή οι περιοχές με ειδικά προβλήματα και σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς να δίδονται ή να υποδεικνύονται ριζικές λύσεις.
 • Να επιδιώκεται η συνεχής μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ιδίως των Υπηρεσιών ?μεσης Δράσης, Τροχαίας, Ασφάλειας και συνεργείων σήμανσης.
 • Να γίνεται υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των υποθέσεών τους, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θύματα και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Να στηρίζεται κάθε προσπάθεια των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας και να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες επέκτασης του θεσμού αυτού.
 • Να αναβαθμίσουν την ορατή αστυνόμευση με τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες και την ένστολη παρουσία τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
 • Να καταστήσουν το Αστυνομικό Τμήμα σημείο αναφοράς των πολιτών. Το Α.Τ. αποτελεί βασικό κύτταρο της αστυνόμευσης και κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη, αναφορικά με τα καθημερινά του προβλήματα.
 • Να κατευθύνουν οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλειας τη δράση τους στην εξάρθρωση τοπικών ή οργανωμένων κυκλωμάτων κακοποιών, χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες δυνατότητες των εργαστηρίων, για τις οποίες πρέπει συνεχώς να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.
 • Να συνεχίσουν οι Υπηρεσίες Τροχαίας αμείωτα τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του διυπουργικού προγράμματος «Καθ? οδόν 2001-2005», που είχε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

2. Συνεχής βελτίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ως Οργανισμού

Οι δράσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού επικεντρώνονται:

 • Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας με την καθιέρωση της δια βίου εκπαίδευσής του, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ανύψωση του ηθικού του, τη βελτίωση των οικονομικών και των συνθηκών εργασίας του, την αξιοκρατική μεταχείρισή του και τον έπαινο για τη σωστή ανταπόκρισή του.
 • Στη βελτίωση του Οργανωτικού και Διοικητικού Συστήματος της Αστυνομίας που περιλαμβάνει:
  • την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών.
  • τη μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών.
  • τη μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών μέχρι επιπέδου Α. Τ.
  • την ανακατανομή της οργανικής δύναμης με βάση τα σύγχρονα δεδομένα.
  • τον εκσυγχρονισμό των μέσων
 • Στην άμεση, αποτελεσματική και παραδειγματική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης διαφθοράς ή βίαιης συμπεριφοράς μεμονωμένων Αστυνομικών που πλήττουν το Σώμα και ακυρώνουν τη συνολική προσπάθεια.

3. Βελτίωση της Επικοινωνίας της Αστυνομίας με τους πολίτες και την κοινωνία, με τη χάραξη μιας νέας επικοινωνιακής πολιτικής που βασίζεται στους εξής βασικούς άξονες:

 • Στην ενημέρωση με βάση την τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σχέση κατανόησης με τα Μ. Μ. Ε. και τον Τύπο, μέσα από την παράθεση τεκμηριωμένων, αξιόπιστων και αμερόληπτων πληροφοριών.
 • Στη δημιουργία και διατήρηση καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και κοινού.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις