Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Απρίλιος 200222-4-2002: Διαγωνισμός για την κάλυψη 160 θέσεων στη Σχολή Αξιωματικών και 1000 θέσεων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

22-4-2002: Διαγωνισμός για την κάλυψη 160 θέσεων στη Σχολή Αξιωματικών και 1000 θέσεων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα,  22 /4/2002

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν εξήντα (160) ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και χιλίων (1000) ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των εξετάσεων για την απόκτηση ενιαίου απολυτηρίου που διενεργεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2002.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (Ανδρών-Γυναικών) στις Αστυνομικές Σχολές

 

 

 

Σχολή Αξιωματικών

 

Σχολή Αστυφυλάκων

 

 

 

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Σύστημα Ενιαίου Απολυτήριου (Με εξετάσεις)

119

21

739

131

 

Σύστημα Ενιαίου Απολυτήριου (Χωρίς νέα εξέταση)

14

2

85

15

 

Ειδικών εξετάσεων

(Υποψήφιοι Εξωτερικού)

3

1

26

4

 

 

136

24

850

150

 

 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1977 και μεταγενέστερα και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,65 μ. οι γυναίκες .

 
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο την προτίμησή τους στις Αστυνομικές Σχολές, διαγωνιζόμενοι με το σύστημα του ενιαίου απολυτηρίου (με ή χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει μέχρι 20-5-2002 να υποβάλλουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους σχετική αίτηση. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής θα συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες από τo νόμο προκαταρκτικές εξετάσεις που αφορούν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα Λύκεια της Χώρας, λοιπούς φορείς  (Υπουργείο Εξωτερικών, Νομαρχίες κ.λ.π.) βάσει της προκήρυξης που τους έχει αποσταλεί.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις