Πε 30 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200721-03-2007: Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

21-03-2007: Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απεστάλη διαταγή προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Χώρας, με θέμα «Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία κακοποιημένων ατόμων (γυναικών, παιδιών, αναξιοπαθούντων)».

 

Σκοπός της διαταγής είναι η επισήμανση και η υπενθύμιση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά στο χειρισμό και στην αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν την εκδήλωση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και την ενεργοποίηση και άλλων Υπηρεσιών και Φορέων (υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, κακοποίησης ανηλίκων κ.λπ.).

 

Στο περιεχόμενο της εγκυκλίου διαταγής, υπενθυμίζονται οι εγκύκλιες διαταγές και τα εγχειρίδια με οδηγίες και κατευθύνσεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχουν αποσταλεί στις περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι διαταγές – εγκύκλιοι έχουν ως εξής:

 

 • Τον Μάρτιο του 2005 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου με συνοπτικό σημείωμα αναφορικά με την λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το σκοπό του και τις υπηρεσίες τις οποίες διαθέτει, προκειμένου να ενημερωθούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και σε συντρέχουσα περίπτωση να χρησιμοποιήσουν τις παροχές του Ε.Κ.Κ.Α. προς όφελος του θύματος.

 • Τον Μάιο του 2005 απεστάλη εγχειρίδιο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο εκδόθηκε με στόχο αφενός την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ιδίως των γυναικών και των παιδιών μέσα στην οικογένεια), αφετέρου δε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Αστυνομικών, καθώς και το συστηματικότερο και πληρέστερο χειρισμό των υποθέσεων μέσω της παροχής οδηγιών προς το προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνεται παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω καθοδήγηση και χειρισμό των θυμάτων, από τους αρμόδιους για το σκοπό αυτό φορείς, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης από το νόμο αρωγής.

 • Τον Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου με ενημερωτικό εγχειρίδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο γίνεται καταγραφή και προβολή των Παιδουπόλεων και των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας στην Επικράτεια, με πληροφορίες που αφορούν στη διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, οργανική δυναμικότητα κλινών, είδος περίθαλψης, φύλο εξυπηρετούμενων και ηλικίες των παιδιών. 

 • Τον Δεκέμβριο του 2005 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου που περιλαμβάνει Ενημερωτικό Εγχειρίδιο της Ομάδας Διοίκησης Έργου για το σχεδιασμό Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΟΔΕΣΑΠ) στο οποίο παρέχεται λεπτομερής ανάλυση των υποχρεώσεων και δυνατών δράσεων των Αστυνομικών που χειρίζονται υποθέσεις σχετικά με: εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων – εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας- εγκλήματα κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητας – οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση ανθρώπων. Στο εγχειρίδιο, περιλαμβάνεται παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω καθοδήγηση και χειρισμό των θυμάτων, από τους αρμόδιους για τον σκοπό αυτό Φορείς, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης από το νόμο αρωγής.

 • Τον Νοέμβριο του 2006 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου, με την οποία εστάλη ο Ν.3500/06, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ενδοοικογενειακή Βία ως αυτοτελές αδίκημα και στοχεύει κυρίως στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μελών της οικογένειας.

 • Τον Δεκέμβριο του 2006 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου, με την οποία απεστάλησαν δύο οδηγοί πληροφοριών για κοινωνικούς – προνοιακούς φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε ηλεκτρονική μορφή. Περιλαμβάνουν μία σειρά από φορείς και υπηρεσίες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών, ανά την Επικράτεια.

 • Τον Ιανουάριο του 2007 απεστάλη διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά την Πολιτική Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας του έτους 2007. Αποσκοπεί στην αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και στην ουσιαστική συνεργασία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με πολίτες και φορείς για την επίτευξη του κεντρικού στρατηγικού στόχου αυτής, «Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση».

 • Τον Φεβρουάριο του 2007 απεστάλη εγκύκλιος διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά στο Ν.3500/06, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού περί των διατάξεων του νέου νόμου προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στην εφαρμογή αυτών σε συνδυασμό με τα ήδη διαβιβασθέντα έγγραφα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

 • Τον Φεβρουάριο του 2007 εκδόθηκε διαταγή του Αρχηγείου, στην οποία επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά με την παραβατικότητα ατόμων ειδικών κατηγοριών, με σκοπό την προστασία και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στην ίδια διαταγή, επισημαίνεται στους διοικούντες Αξιωματικούς ότι θα πρέπει:

 

 • Να μελετήσουν προσεκτικά τις ανωτέρω διαταγές – εγκυκλίους, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία για το αντικείμενο του θέματος.
 • Να αναπτύξουν το περιεχόμενο των διαταγών σε τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις του προσωπικού και να αναθέσουν σε Αξιωματικούς την επανάληψη ανάπτυξης επιμέρους θεμάτων για πληρέστερη εμπέδωσή τους από το προσωπικό.
 • Να αναπτύξουν προληπτικές δράσεις και στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς Φορείς.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις που περιέρχονται στη γνώση τους και να προκαλούν την άμεση παρέμβαση των κοινωνικών Υπηρεσιών για την παροχή προστασίας και αρωγής στα πρόσωπα που χρήζουν βοηθείας.
 • Να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και με ευελιξία σε κάθε περίσταση.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 21/3/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις