Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Ιούλιος 20022-7-2002: Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων στην Αττική

2-7-2002: Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων στην Αττική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ 2-7-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνεται ότι προκηρύχθηκε διαγωνισμός, για την πρόσληψη 500 Συνοριακών Φυλάκων με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) για το νομό Αττικής, όπου ιδρύθηκαν και θα λειτουργήσουν Υπηρεσίες Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.

Συγκεκριμένα για τους 500 Συνοριακούς Φύλακες που θα προσληφθούν για το νομό Αττικής, κατά φύλο και κατηγορία κατανέμεται ως εξής:

 

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Υποψήφιοι με τίτλο σπουδών απολυτήριο όλων των τύπων Λυκείου, πλην πτυχίου Τ.ΕΛ., πτυχίου ή απολυτηρίου (κλάδου που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη) Ε.Π.Λ. και πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου.

 

Υποψήφιοι με πτυχίο Τ.Ε.Λ. ή πτυχίο ή απολυτήριο ( με κλάδο που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη)   Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ κύκλου σπουδών.

 

 

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

360

40

90

10

500

ΣΥΝΟΛΟ

360

40

90

10

500

 

Οι υποψήφιοι άνδρες θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 26ο έτος. Δηλαδή οι άνδρες που έχουν γεννηθεί από 1ης Ιανουαρίου 1970 και οι γυναίκες από 1ης Ιανουαρίου 1976 και μεταγενέστερα.

Υποψήφιοι άντρες και γυναίκες θα πρέπει να κατοικούν την τελευταία 2ετία ή να κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, στο νομό Αττικής.

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. οι άνδρες και 1,65μ. οι γυναίκες χωρίς υποδήματα.

Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να προσληφθούν, μπορούν να καταθέσουν μέχρι και την 23η Ιουλίου 2002 το αργότερο, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τελευταίες Αναρτήσεις