Σα 1 Απριλίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Ιανουάριος 20022-1-2002: Συμμετοχή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία εισαγωγής του Ευρώ...

2-1-2002: Συμμετοχή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαδικασία εισαγωγής του Ευρώ στην ελληνική αγορά

2-1-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενεργή είναι η συμμετοχή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις διαδικασίες εισαγωγής του Ευρώ και απόσυρσης της δραχμής, με την ανάληψη μιας σειράς δράσεων, που στοχεύουν τόσο στην ασφαλή διανομή του νέου νομίσματος όσο και στην προστασία των πολιτών από περιπτώσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ή κίβδηλων νομισμάτων.

Ειδικότερα, από το Μάρτιο του 2001 και μέχρι σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει τις εξής ενέργειες:

1. Συνεργασία με Τράπεζα Ελλάδος

Στo πλαίσιo δημιουργίας ενός πυρήνα Επίσημων Συνεργατών της Τράπεζας Ελλάδος με εκπροσώπους Υπουργείων, Δημοσίων Οργανισμών και άλλων φορέων, τρεις Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ορίστηκαν ως υπεύθυνοι για θέματα Ευρώ. Από το Μάρτιο του 2001, οι Αξιωματικοί αυτοί ανέπτυξαν στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, παρακολουθώντας την πορεία όλων των σχετικών με το Ευρώ θεμάτων και υλοποιώντας, με την έγκριση της Ηγεσίας, όλες τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία αυτή.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρείχαν κάθε δυνατή συνδρομή στην Τράπεζα της Ελλάδος, αρμόδια για τη διάθεση του νέου νομίσματος, τόσο για την ασφαλή διανομή των νέων τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα τραπεζικά Υποκαταστήματα όλης της Χώρας, όσο και για την ενημέρωση του κοινού.

Μέτρα Ασφαλείας – Συνοδεία χρηματαποστολών Ευρώ

Οσον αφορά στην ασφάλεια των χρηματαποστολών Ευρώ, σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας επισημάνθηκε η ανάγκη λήψης εξαιρετικά αυστηρών μέτρων ασφαλείας και δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη διανομή του Ευρώ και την απόσυρση της δραχμής.

Παράλληλα, με στόχο την ασφαλή μεταφορά του νέου νομίσματος, το Υπουργείο σε συνεργασία με εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και των άλλων Τραπεζών, εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλούς εφοδιασμού και διασποράς του Ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει :

  • Εφοδιασμό- διανομή του Ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος
  • Προεφοδιασμό με κέρματα Ευρώ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων
  • Προεφοδιασμό με κέρματα και χαρτονομίσματα Ευρώ Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας
  • Προεφοδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο με Ευρώ των κεντρικών καταστημάτων των υπολοίπων τραπεζών
  • Εφοδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο με Ευρώ των τραπεζικών υποκαταστημάτων διαφόρων Τραπεζών, Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, μεγάλων Οργανισμών και επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί από το Μάρτιο και μέχρι σήμερα, με απόλυτη επιτυχία, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Τράπεζα της Ελλάδος, στις άλλες τράπεζες, στα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, στα ΕΛ.ΤΑ. και στους Δημόσιους Οργανισμούς, για την ασφαλή μεταφορά-διανομή των νέων τραπεζογραμματίων και κερμάτων στα αντίστοιχα υποκαταστήματα, σε όλους τους νομούς της Επικράτειας.

Να σημειωθεί τέλος, ότι για όλες τις χρηματαποστολές τραπεζογραμματίων και κερμάτων Ευρώ διατίθεται αστυνομική συνοδεία ανάλογη με την αξία των διακινουμένων χρημάτων και τις ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς από το σημείο εκκίνησης μέχρι το τελικό σημείο προορισμού. Παράλληλα, μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στη σημεία φόρτωσης-εκφόρτωσης, αλλά και φύλαξης των χρημάτων (Τραπεζικά Καταστήματα κ.λ.π.). Σε περίπτωση που για το τελικό σημείο προορισμού μεσολαβεί και θαλάσσια διαδρομή, ενημερώνονται οι Λιμενικές Αρχές και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα εντός της τοπικής τους αρμοδιότητας.

Σημειώνεται ότι μέχρι 19/12/2001 η Ελληνική Αστυνομία έχει συνοδεύσει 1936 χρηματαποστολές

2. Ενημέρωση Αστυνομικών Διευθύνσεων

Με στόχο την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με το Ευρώ, εκδόθηκε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο διανεμήθηκε σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας και πραγματοποιήθηκε ειδική ενημέρωση του προσωπικού.

Με στόχο τέλος την πρόληψη τυχόν περιστατικών εξαπάτησης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων σεμινάρια Ευρώ. Κατά την ενημέρωση των αστυνομικών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χαρακτηριστικά μέτρα ασφαλείας του Ευρώ ώστε οι εκπαιδευθέντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, εκ πρώτης όψεως, τα πλαστά από τα γνήσια χαρτονομίσματα.

3. Προστασία του Ευρώ από την παραχάραξη-Λειτουργία Εθνικών Κέντρων Ανάλυσης Χαρτ/των και Κερμάτων (Ε.Κ.Α.Χ. – Ε.Κ.Α.Κ.)

Με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών παραχάραξης και κιβδηλείας του Ευρώ και την προστασία των πολιτών, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προχώρησε στη σύσταση των Εθνικών Κέντρων Ανάλυσης Χαρτονομισμάτων και Κερμάτων Ε.Κ.Α.Χ. – Ε.Κ.Α.Κ.

Τα Κέντρα αυτά ιδρύθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Κέντρων Ανάλυσης Χαρτονομισμάτων και Κερμάτων (National Analysis Center – N.A.C. και Coin National Analysis Center – C.N.A.C.).

Η στελέχωση των Κέντρων έγινε από Αξιωματικούς εμπειρογνώμονες-εξεταστές που εξειδικεύτηκαν σε θέματα Ευρώ, σε σεμινάρια στην Φρανκφούρτη και από αστυνομικό-τεχνικό προσωπικό. Οι Αξιωματικοί εμπειρογνώμονες-εξεταστές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας του Ευρώ από την Παραχάραξη και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, συμμετέχουν και στις ακόλουθες ομάδες ειδικών εμπειρογνωμόνων:

  • Ομάδα Forgery Group της EUROPOL (παραχάραξης του ΕΥΡΩ) στη Χάγη Ολλανδίας
  • Ομάδα Παραχάραξης Χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φραγκφούρτη Γερμανίας
  • Ομάδα Κιβδηλείας του ΕΥΡΩ (Coins European Expert Group) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) στις Βρυξέλλες Βελγίου
  • Ομάδα Analysis Work File της ΕUROPOL στη Χάγη Ολλανδίας

Τα Ε.Κ.Α.Χ. – Ε.Κ.Α.Κ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, με στόχο τη διαπίστωση ή μη της γνησιότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων Ευρώ.

Προς τούτο, διαθέτουν εργαστήρια με σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, όπως ειδικές συσκευές αναγνώρισης παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων με υπεριώδεις ακτίνες και μικροσκόπια. Με την εισαγωγή ενός χαρτονομίσματος στις υπεριώδεις ακτίνες διαπιστώνεται άμεσα και με ακρίβεια η πλαστότητά του ενώ συλλέγονται μια σειρά από άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως με ποιο τρόπο έγινε η πλαστογράφηση, τι είδους μελάνι χρησιμοποιήθηκε, ακόμη και το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο οποίο αναπαράχθηκε το φωτοαντίγραφο του γνήσιου χαρτονομίσματος.

Για τη μηχανοργάνωση του Εργαστηρίου των δύο Κέντρων, έχει εγκατασταθεί σύγχρονη βάση δεδομένων που λειτουργεί ως Εθνική Βάση Δεδομένων για την Παραχάραξη και την Κιβδηλεία. Παράλληλα, τα Κέντρα διαθέτουν on line σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Φρανκφούρτη, με στόχο την ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων που σχετίζονται με περιπτώσεις παραχάραξης και κιβδηλείας και τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Για την ασφάλεια του δικτύου αυτού, έχουν εγκατασταθεί ειδικά συστήματα επικοινωνίας ενώ παράλληλα εξειδικευμένοι αστυνομικοί παρακολουθούν το δίκτυο, επί εικοσιτετραώρου βάσεως, για τυχόν «επιθέσεις χάκερς».

Να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες σύστασης των δύο Κέντρων έγιναν όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπό την επίβλεψη της ΕΥΡΩΠΟΛ και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το ίδιο θέμα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχει ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης της Παραχάραξης (National Counterfeit Center-NCC).

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τελευταίες Αναρτήσεις