Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιούλιος 200719-07-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα

19-07-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας « ΤΟ ΒΗΜΑ » ανακοινώνεται ότι:

 

«Σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 100/2003, το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καταρτίζει αριθμητικούς πίνακες, κατά Γ.Α.Δ. Αττικής – Θεσσαλονίκης και Αστυνομικές Δ/νσεις Χώρας με τις κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις Ανθ/μων-Αρχ/κων-Αστ/κων που πρέπει να πληρωθούν κατά τις τακτικές μεταθέσεις εκάστου έτους. Οι μεταθέσεις αυτές οι οποίες διενεργούνται αξιολογικά με βάση καθορισμένα από τον Νόμο αντικειμενικά κριτήρια και κατόπιν υποβαλλόμενων αιτήσεων, διατάσσονται μέχρι την 10η Ιουνίου και πραγματοποιούνται σταδιακά μέχρι την 31η Αυγούστου ιδίου έτους.

 

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ. , ο κ. Αρχηγός, λαμβάνοντας υπόψη, την οργανική – υπάρχουσα δύναμη των Αστυνομικών Δ/νσεων, τα τυχόν κενά που προκύπτουν από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο τακτικές μεταθέσεις, καθώς και τους εμπίπτοντες στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 15 Αρχ/κες, καθορίζει με απόφασή του, τις κενές οργανικές θέσεις, κατά Γ.Α.Δ. Αττικής – Θεσσαλονίκης και Αστυνομικές Δ/νσεις Χώρας, που πρέπει να καλυφθούν από τους νεοπροαχθέντες Αρχ/κες ιδίου έτους. Από τη λεκτική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει με σαφήνεια ότι ο κ. Αρχηγός, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθορίζει θέσεις προς πλήρωση, σε όλες τις Υπηρεσίες, πλην αυτών στις οποίες δεν είχαν καθοριστεί θέσεις προς κάλυψη, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του ιδίου έτους. Οι παραπάνω θέσεις πληρούνται με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

 

Επισημαίνεται ότι ακόμη και μετά την προκήρυξη των θέσεων – πραγματοποίηση των μεταθέσεων των Αρχ/κων, εξακολουθούν να υφίστανται κενά στις Αστυνομικές Υπηρεσίες τα οποία θα καλυφθούν κατά τις τακτικές μεταθέσεις το επόμενου έτους.

 

Οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, συνδυασμός, συνειρμός, αναφορά ή καχυποψία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές προθέσεις και την ουσιαστική αλήθεια. ».

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 19/7/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις