Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Αύγουστος 200718-08-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις άδειες απουσίας του προσωπικού κατά την διάρκεια της προεκλογικής...

18-08-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις άδειες απουσίας του προσωπικού κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 18/8/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι από σήμερα (18-8-2007) και μέχρι την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Π.Δ. 96/2007 [Α΄-116] και το άρθρο 12 του Π.Δ. 27/1986 [Α΄-11],  η χορήγηση κάθε άδειας απουσίας του προσωπικού, καθώς με το Π.Δ. 154/2007 [Α΄-196] αρχίζει επίσημα από σήμερα η προεκλογική περίοδος.

 

Οι τυχόν χορηγηθείσες άδειες πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις θέσεις τους άμεσα.

 

Σε περίπτωση που υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη κατ’ εξαίρεση χορήγησης άδειας, θα υποβάλλεται ιεραρχικά αίτηση του ενδιαφερομένου, με σχετική πρόταση της Υπηρεσίας του, όπου θα αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη χορήγησής της.

Χορηγηθείσες αναρρωτικές άδειες, άδειες κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου, ειδικές άδειες εξετάσεων και εκπαιδευτικές άδειες στην αλλοδαπή, δεν ανακαλούνται.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις