Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιούλιος 200717-07-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα

17-07-2007: Aνακοίνωση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας « ΤΟ ΒΗΜΑ » ανακοινώνεται ότι: « Είναι γνωστό ότι η ανάδειξη και η κατάληψη θέσεων στις Συνδικαλιστικές Ενώσεις των Αστυνομικών, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών συνδέεται με δικαιώματα και προνόμια για να διασφαλίζεται το ακώλυτο της άσκησης των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων.

 

Προς τούτο η Διοίκηση προφανώς εύλογα και δικαιολογημένα στα πλαίσια της διασφάλισης των δικαιωμάτων αυτών που αφορούν άδειες, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λ.π. ενδιαφέρεται και πρέπει να γνωρίζει ποίοι κατέχουν τους τίτλους ή τις θέσεις αυτές, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και σχεδιασμό της αστυνομικής δράσης.

 

Επειδή παρατηρείται συχνά ιδίως από τις περιφερειακές υπηρεσίες μας να μην αναφέρονται έγκαιρα στο Αρχηγείο οι μεταβολές των θέσεων και των τίτλων των συνδικαλιστικών στελεχών, δεδομένου ότι ο χρόνος διενέργειας των αρχαιρεσιών για κάθε ένωση είναι διαφορετικός, ζητήθηκε στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών και η σχετική αναφορά, με διαταγή που εκδόθηκε από τον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού προς όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις.

 

?λλωστε για το θέμα αυτό εκδόθηκε σχετική διαταγή (6015/32/2β/6-1055) από το 1999, με την οποία καθορίζεται υποχρέωση έγκαιρης γνωστοποίησης των εν λόγω στοιχείων από όλες τις Υπηρεσίες μας.

 

Οποιαδήποτε άλλη υπόθεση συνδυασμός, συνειρμός, αναφορά ή καχυποψία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές προθέσεις και την ουσιαστική αλήθεια».

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 17/07/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις