Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Ιούνιος 200214-6-2002: Πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η 2436η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

14-6-2002: Πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η 2436η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα,  14-06-2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι πρέπει να αποτελέσει μέλημα όλων η εδραίωση του αισθήματος της ασφάλειας στους πολίτες της Ευρώπης.

Ολοκληρώθηκε χθες στο Λουξεμβούργο η 2436η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς, του Υπουργού Δημοσίας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδη και του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Πετσάλνικου.

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν:

  • Η ενημέρωση για την πρόοδο που επιτελέσθηκε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.
  • Η απόφαση του Συμβουλίου για την εφαρμογή μέτρων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
  • Η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
  • Η παράνομη μετανάστευση  και τα εξωτερικά σύνορα.
  • Ο Κανονισμός για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου η οποία υποβάλλεται σε κράτος από υπήκοο τρίτης χώρας
  • Η απόφαση-πλαίσιο για τις ποινές κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.
  • Η πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές διαφορές
  • Η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού εκτελεστού Τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. 

Σχετικά με το πρώτο θέμα αναφέρθηκαν τα μέτρα ασφάλειας που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, καθώς και τα νομικά, δικαστικά και διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν κατά της τρομοκρατίας. Επίσης το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη θετική πρόοδο που επιτελείται κατά της τρομοκρατίας από την Task Force (Ομάδα Εργασίας) της EUROPOL η οποία λειτουργεί στην έδρα της, από την 15-10-2001.

Όσον αφορά ειδικότερα την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, το Συμβούλιο έλαβε γνώση της σύντομης έκθεσης της Προεδρίας σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο θέμα αυτό, και ενέκρινε μια σειρά συμπερασμάτων για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα μέτρα αφορούν την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων δια θαλάσσης καθώς  και τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται με την Ε.Ε.  για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Επίσης εγκρίθηκε πρόταση της Προεδρίας, να εκπονηθεί σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ένωσης, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι πρέπει να αποτελέσει μέλημα όλων η εδραίωση του αισθήματος της ασφάλειας στους πολίτες της Ευρώπης. Επεσήμανε ότι η ασφάλεια και η ενιαία διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, κυρίως σε επιχειρησιακό επίπεδο, αποτελεί αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, των λαθρομεταναστευτικών κυκλωμάτων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας καθώς και προϋπόθεση για την πολιτική στο θέμα του ασύλου.

Επίσης υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπισθεί συνολικά το οικονομικό κόστος που απαιτείται και ζήτησε την εκπόνηση σχετικής μελέτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Δήλωσε ότι για τις χώρες, όπως η Ελλάδα, που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης έχουν «αυξημένη ευθύνη» για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, θα πρέπει να υπάρξει ως αντιστάθμισμα, μια ορθολογιστική και δίκαιη κατανομή των βαρών.
 
Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Ιούνιο στη Σεβίλλη κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις