Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάιος 200714-05-2007: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας

14-05-2007: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  (14-05-2007), στις 12:00 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B), από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Αναστάσιο Δημοσχάκη και τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B)  κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου.
 
Στην υπογραφή του μνημονίου παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Διευθυντής Ιωάννης Μαντάς καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B)
    
Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η διεπιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B)  για τον καλύτερο συντονισμό της παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.
 
Ειδικότερα η υπογραφή του Μνημονίου στοχεύει :
 
·        Στην άμεση και ορθολογικότερη ανταπόκριση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B) στα τροχαία ατυχήματα ή άλλα συμβάντα καθημερινότητας, γιατί έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι η πρώτη ώρα μετά από ένα ατύχημα ή συμβάν είναι η κρισιμότερη για τη ζωή των τραυματιών – παθόντων.
 
·        Στον καθορισμό των βασικών ενεργειών – δράσεων διεπιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B), προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στα περιστατικά.
 
 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του Εθνικού Κέντρου ?μεσης Βοήθειας καθώς και κοινές δράσεις αυτών.
 
Ειδικότερα:
 
1.     Οι δράσεις της Αστυνομίας στον τόπο του ατυχήματος ή συμβάντος, θα εστιάζονται:
 
·              Στην εκτίμηση και ορθή ενημέρωση του Ε.Κ.Α.Β. για το είδος και την έκταση του ατυχήματος – συμβάντος, ώστε να αποστείλει στο σημείο τον αναγκαίο αριθμό οχημάτων κατάλληλα στελεχωμένων.
·               Στη διασφάλιση του χώρου για την αποτροπή πρόκλησης νέου ατυχήματος, τη διευκόλυνση του έργου των διασωστών και την προστασία κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους.
·                Στη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης των σταθμών του Ε.Κ.Α.Β. στον τόπο του ατυχήματος – συμβάντος, καθώς και της ταχείας διακομιδής του παθόντος, στο κατάλληλο Νοσοκομείο με τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών συνεχούς ροής της κυκλοφορίας.
·               Στην αστυνόμευση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), η οποία πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με την τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. ώστε να καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίησή της αποκλειστικά από τα οχήματα άμεσης ανάγκης.
 
  1. Οι δράσεις του Ε.Κ.Α.Β. για τη διευκόλυνση του έργου της Ελληνικής    Αστυνομίας θα αφορούν:
 
·              Την υλοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα εκπαίδευσης, κυρίως του προσωπικού της Τροχαίας, σε θέματα διαχείρισης τραυματιών τροχαίου ατυχήματος, με διαλέκτες από το Ε.Κ.Α.Β., ώστε το προσωπικό της όντας προετοιμασμένο να κάνει ορθή εκτίμηση και ενημέρωση του Ε.Κ.Α.Β. για το είδος και την έκταση του ατυχήματος – συμβάντος, προκειμένου να αποστείλει στο σημείο τον αναγκαίο αριθμό οχημάτων κατάλληλα στελεχωμένων.
·              Την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των Δοκίμων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξ/κών της ΕΛ.ΑΣ στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β.
 
  1. Οι κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο φορέων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου, θα είναι:
 
·              Η συνεργασία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ε.Κ.Α.Β. για την κατάλληλη ανάπτυξη των σταθμών του Ε.Κ.Α.Β., σε επίκαιρα σημεία ώστε ανάλογα με τις προβλέψιμες απαιτήσεις ή την εξέλιξη γεγονότων να είναι δυνατή η ταχεία επέμβασή τους.
·              Η καλύτερη διαχείριση όλων των περιπτώσεων εμπλοκής σταθμών του Ε.Κ.Α.Β με τη συνεργασία των Κέντρων Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Αμέσου Δράσεως, Δ/νσης Ασφάλειας και Θ.Ε.Π.Ε.Κ. Δ/νσης Τροχαίας) και του Συντονιστικού Κέντρου του Ε.Κ.Α.Β.
·              Η βελτίωση συνεργασίας των περιφερειακών R/T Κέντρων της ΕΛ.ΑΣ με τα κατά τόπους παραρτήματα του Ε.Κ.Α.Β. (όπου υπάρχουν).
·              Η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχεται μέσω του συστήματος C4Ι (όπου υπάρχει) για τον έγκαιρο και ακριβή προσδιορισμό του είδους και του σημείου του τροχαίου ατυχήματος.
·              Η διοργάνωση Κοινών ασκήσεων με τη συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων – Υπηρεσιών (Πυροσβεστική) για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων ή άλλων συμβάντων σε αστικές ή άλλες περιοχές σε εφικτές χρονικές περιόδους κατόπιν συνεννόησης.
 
Επίσης, από το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η πραγματοποίηση συνάντησης στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπροσώπων του Κέντρου ?μεσης Βοήθειας (E.K.A.B) μία φορά τον χρόνο και εκτάκτως όταν προκύπτει ανάγκη.
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αρχηγός εξέφρασε στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. την ικανοποίηση του για το άριστο επίπεδο συνεργασίας των δυο φορέων ενώ παράλληλα πρότεινε τη διευκόλυνση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β., κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους, στα αστυνομικά τμήματα τα οποία διαθέτουν κατάλληλους χώρους.
 
Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας συμπίπτει με την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε αστυνομικούς αρμοδιότητας Τροχαίας για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών από προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., όπου συνολικά από την αρχή του έτους έχουν εκπαιδευτεί 440 αστυνομικοί.  

  Δείτε το  Μνημόνιο Συνεργασίας

      

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 14/05/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις