Πε 30 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Μάρτιος 200213-3-2002: Ενημέρωση των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών για την Αντεγκληματική Πολιτική του 2002

13-3-2002: Ενημέρωση των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών για την Αντεγκληματική Πολιτική του 2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 13/3/2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, παρουσία της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε σήμερα στους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές όλης της χώρας, τις κατευθυντήριες γραμμές της Αντεγκληματικής Πολιτικής για το 2002.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της εγκυκλίου με τους στόχους και τις προτεραιότητες δράσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών για το έτος 2002 που εξέδωσε πρόσφατα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ενημερώθηκαν για τους κεντρικούς άξονες της νέας αντεγκληματικής πολιτικής, τους  στρατηγικούς στόχους, τους επιμέρους ποσοτικούς στόχους για το 2002, καθώς και τις προτεραιότητες δράσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι δράσεις αυτές θα προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας, θα εξειδικευθούν ανά Αστυνομική Διεύθυνση Νομού  θα δε εποπτεύονται και θα ελέγχονται από το Υπουργείο κάθε τρίμηνο.

Ως κεντρικό στρατηγικό στόχο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχουν θέσει την εμπέδωση της ασφάλειας από μια αποτελεσματική  αστυνομία – κοντά στον πολίτη.

Οι δράσεις προς την επίτευξη του κυρίαρχου στρατηγικού στόχου, διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες που αποσκοπούν:
α. Στη βελτίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ως οργανισμού
Με δράσεις γύρω από:

 • Την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Αστυνομίας, και
 • Το Οργανωτικό και Διοικητικό Σύστημα της Αστυνομίας

β. Στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία προς τους πολίτες
Με δράσεις γύρω από:

 • Τον Επιχειρησιακό Τομέα, και
 • Την Επικοινωνία Αστυνομίας – Πολιτών

Η  αντεγκληματική πολιτική σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέσα από διαδικασίες μελέτης και ανάλυσης των  υπάρχοντων δεδομένων, των επιστημονικών ερευνών, των απόψεων κοινωνικών φορέων και της διεθνούς εμπειρίας χωρίς να παραγνωρίζεται η επιρροή παραγόντων, όπως οι εσωτερικές δομές, οι τρέχουσες πολιτισμικές αξίες , η διαμόρφωση ενιαίου χώρου διακίνησης ανθρώπων και αγαθών στο πλαίσιο της Ε.Ε. ,οι μαζικές μεταναστεύσεις, αλλά και οι νέες τεχνολογίες.
   Μέσα από το νέο αυτό σχήμα αντεγκληματικής δράσης, αναδύεται το νέο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία:

 • Αναπτύσσει κοινωνική, προληπτική και αποτρεπτική αντεγκληματική πολιτική.
 • Χαράσσει την αντεγκληματική πολιτική με σαφή καθορισμό των σκοπών που επιδιώκει και τα μέσα με τα οποία προσδοκεί να επιτύχει τους στόχους της.
 • Στηρίζει την πολιτική της στα πορίσματα της εγκληματολογικής έρευνας και όχι σε εικασίες, θεωρητικές σκέψεις ή πεποιθήσεις.
 • Φροντίζει ώστε οι πολίτες να κατανοούν τους σκοπούς της αντεγκληματικής πολιτικής και τους παρακινεί για ενεργό συμμετοχή στην πολιτική αυτή (στη χάραξη και στην άσκηση), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.
 • Λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις της σημερινής κοινωνίας που επηρεάζουν την εγκληματικότητα, της οποίας οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις οδηγούν την αστυνομία σε άλλου τύπου παρεμβάσεις.
 • Ενισχύει την συμμετοχή όλων των παραγόντων (φορέων, τοπικών θεσμών, πολιτών) στην διαχείριση της εγκληματικότητας και επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία της σε επίπεδο σχέσεων με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανάλογο βάρος και ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει στην καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, που αποτελεί την πλέον απειλητική εκδοχή του φαινομένου για τις σύγχρονες κοινωνίες. 
 • Προσλαμβάνει προσωπικό με προσόντα, τα οποία βοηθούν την αστυνομία στο προληπτικό και κοινωνικό της έργο, το εκπαιδεύει ανάλογα και το καθοδηγεί στην επαγγελματική του δράση με προσαρμοσμένα σχέδια σύγχρονης διοίκησης.
 • Εφαρμόζει μεθόδους διοίκησης, υποστήριξης και ανάπτυξης προσωπικού που εξασφαλίζουν συναίνεση στους στόχους και τις αξίες της αστυνομίας και συνεχή συλλογική προσπάθεια για τήρηση και εφαρμογή τους.
 • Αναδιοργανώνει τις δομές, τη διάθρωση των υπηρεσιών της και αξιοποιεί το προσωπικό, σύμφωνα με τις  ανάγκες της που καθορίζονται από την εξέλιξη του εγκλήματος και τις κοινωνικές απαιτήσεις. 
 • Εξασφαλίζει και διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες, τόσο όσον αφορά στην πληροφόρηση για τις δράσεις της και τα προβλήματα που απαιτούν συνεργατική δράση, όσο και στην πληροφόρηση που αποσκοπεί στην προστασία από το έγκλημα ή άλλες μορφές παραβατικών συμπεριφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2002 είναι:

 • Η καταπολέμηση των Ναρκωτικών
 • Η αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος
 • Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 
 • Η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με την μορφή της παράνομης διακίνησης γυναικών με σκοπό της σεξουαλική – οικονομική τους εκμετάλλευση. 
 • Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.
 • Η αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης.
 • Η αντιμετώπιση των όποιων κρουσμάτων διαφθοράς.
 • H προετοιμασία για την ανάληψη προεδρίας στην Ε.Ε. το Α΄ εξάμηνο του  2003.
 • Η προετοιμασία για την ασφαλή διεξαγωγή των  Ολυμπιακών  Αγώνων του 2004.

Όσον αφορά στους στόχους  της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2002, αυτοί συγκεντρώνονται στους  εξής:

Α. Εγκληματικότητα

1. Μείωση συγκριτικά με το 2001 στις ακόλουθες μορφές εγκληματικότητας:

 • Κλοπές- διαρρήξεις τουλάχιστον 4%.
 • Ληστείες 10%.
 • Κλοπές τροχοφόρων τουλάχιστον 5%.

2. Αύξηση της αποτελεσματικότητας με τις εξιχνιάσεις:

 • Κλοπές- διαρρήξεις τουλάχιστον 22% επί των διαπραττομένων.
 • Ληστείες τουλάχιστον 35% επί των διαπραττομένων.
 • Ανεύρεση τροχοφόρων τουλάχιστον 55% επί των αφαιρουμένων.
 • Αύξηση συγκριτικά με το 2001 στη βεβαίωση των παραβάσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ( άρθρα 348-351 Π. Κ ) κατά 30%.

 

Β. Οδική Ασφάλεια

 • Μείωση συγκριτικά με το 2001 κατά 5% του αριθμού των νεκρών και των παθόντων.
 • Αύξηση κατά 20% συγκριτικά με το 2001 του αριθμού των παραβάσεων υπερβολικής ταχύτητας, ζώνης ασφαλείας και κράνους καθώς και αύξηση κατά 20% του αριθμού των ελέγχων μέθης.

Γ. Λαθρομετανάστευση

 • Αύξηση συγκριτικά με το έτος 2001 του αριθμού των συλλήψεων, σε ποσοστό 30% από τις παραμεθόριες Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας και σε ποσοστό 20 % από τις υπόλοιπες Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Δ. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

 • Αύξηση συγκριτικά με το έτος 2001 των αμιγών ηχομετρήσεων κατά 100% με παράλληλη αύξηση των βεβαιωθεισών παραβάσεων ηχορύπανσης κατά 40 %

 

Τελευταίες Αναρτήσεις