Πε 8 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2002Δελτία Τύπου Απρίλιος 20021-4-2002: Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Σχεδιασμό Αντεγκληματικής Πολιτικής

1-4-2002: Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Σχεδιασμό Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αθήνα 1 Απριλίου 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκληματικότητας, συστάθηκε, για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, Ομάδα Διοίκησης Έργου Σχεδιασμού Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΟΔΕΣΑΠ).

Η ΟΔΕΣΑΠ είναι ένα ειδικό όργανο με πολυτομεακή και διεπιστημονική σύνθεση. Στην Ομάδα προεδρεύει o Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Δ/ντής Στέφανος Σκότης και συμμετέχουν οι: 

  • Βασίλης Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
  • Σοφία Βιδάλη, Λέκτορας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
  • Αικατερίνη Γιαννέτου, Κοινωνιολόγος, Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Δημ.Τάξης.
  • Όλγα Λυσσανδροπούλου, πτυχιούχος Νομικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εγκληματολογίας στο Παν/μιο της Γάνδης.
  • Βασιλική Βασιλαντωνοπούλου,   πτυχιούχος Νομικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εγκληματολογίας στο Παν/μιο του Middlesex.
  • Κυριακή Μπαρδάνη, Γεν.Δ/ντρια Σωφρονιστικής  Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης

καθώς  και  υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αντικείμενο της Ομάδας είναι ο σχεδιασμός αντεγκληματικής πολιτικής  και η εκπόνηση προγράμματος συντονισμού και ελέγχου της πολιτικής αυτής.

Ένας τέτοιος σχεδιασμός αντεγκληματικής πολιτικής προϋποθέτει την συνεχή τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με:

α)   τα δεδομένα των μεγεθών της εγκληματικότητας.

β)   τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην όποια μεταβολή της, την ποιότητα και    την έκταση του φόβου του εγκλήματος.

γ)   τα στερεότυπα που επικρατούν στο κοινωνικό σώμα τόσο για το έγκλημα όσο και για τους φορείς δίωξής του.

Το έργο της ΟΔΕΣΑΠ και οι προτάσεις που θα υποβάλλει θα περιλαμβάνουν:

α. Αξονες αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

β. Πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

γ. Εφαρμόσιμη δέσμη μέτρων ήπιας παρέμβασης.

Για το σκοπό αυτό η ΟΔΕΣΑΠ θα αναλάβει μια σειρά από βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις που μεταξύ άλλων θα έχουν και τους εξής στόχους:

α. Πρόταση μοντέλου για την αντεγκληματική πολιτική.

β. Προετοιμασία νομοθετικού πλαισίου για τη ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής.

γ. Πολιτικές ελέγχου και καθορισμού δράσεων, με σκοπό τον περιορισμό της μικρομεσαίας εγκληματικότητας.

δ. Προσέγγιση και οργάνωση θεσμικών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και τις κοινωνικές ομάδες.

ε. Ανάδειξη πολιτικών που πρέπει να εμπεδώσει η Αστυνομία για να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την ποιοτική μεταβολή του εγκληματικού φαινομένου.

στ.  Βελτίωση της οργανωτικής δομής της Αστυνομίας και ανάδειξη του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος ως σημείου αναφοράς της αστυνόμευσης.

ζ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών που σχετίζονται με τις αντιλήψεις του προσωπικού, μελέτη των χώρων εργασίας και τρόπων υποστήριξης του προσωπικού.

η. Ιεράρχηση των προβλημάτων της αστυνόμευσης.

Η ομάδα οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε 2 χρόνια και έχει ξεκινήσει τις εργασίες της από 28-1-2002.

 

Τελευταίες Αναρτήσεις