Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200729-01-2007: Έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες

29-01-2007: Έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 29/1/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται σε δυσλειτουργίες των Αστυνομικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι:
 
  1. Μέχρι την 31-10-2005 η διαδικασία της έκδοσης των δελτίων ταυτότητας προέβλεπε τη κατάθεση των δικαιολογητικών και τη χορήγηση Βεβαίωσης η οποία επείχε θέση δελτίου ταυτότητας μέχρι της χορηγήσεως του κανονικού. Συνήθως αυτό εχορηγείτο μετά παρέλευσης τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
  1. Οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας σε όλη την Ελλάδα είναι 454 (Γ.Α.Δ. Αττικής 99, Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης 27 και Γ. Α.Δ. Περιφέρειας 328).
  1. Από την 1-11-2005, με κοινή Απόφαση Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, εφαρμόστηκε η νέα διαδικασία για την άμεση έκδοση των δελτίων ταυτότητας και καταργήθηκε η προσωρινή βεβαίωση. 
  1. Από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας παρατηρήθηκε στις Αρχές έκδοσης μεγάλη προσέλευση πολιτών για την έκδοση – αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας και ιδιαίτερα σε πόλεις με μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση (ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσ/νίκη).  Υπόψη ότι το δελτίο ταυτότητας αντικαθίσταται λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς, μεταβολής στοιχείων (ιδιαίτερα λόγω γάμου) και λόγω παρέλευσης δεκαετίας. Σε ότι αφορά την αντικατάσταση, εάν το αντικαθιστάμενο δελτίο ταυτότητας είναι της αυτής Αρχής έκδοσης, το νέο εκδίδεται άμεσα, εκτός εάν έχει εκδοθεί από άλλη Αστυνομική Αρχή ή εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί την αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης από την Αρχή έκδοσης.  
Όσον αφορά τα δελτία ταυτότητας για τα οποία έχει παρέλθει η 10ετία από την έκδοσή τους, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους, όταν δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία του κατόχου και προς τούτο έχουν ενημερωθεί όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες μας, αυτά να γίνονται δεκτά κατά τις συναλλαγές, καθώς και το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την ενημέρωση των Κ.Ε.Π.
 
 
  1. Στη μεγάλη προσέλευση συνέβαλε και το γεγονός ότι οι περισσότεροι των Ελλήνων κατέχουν δελτία ταυτότητας παλαιών εκδόσεων ή άκυρα (κομμένα λόγω γάμου), καθώς και το ότι το δελτίο ταυτότητας ως ταξιδιωτικό έγγραφο επιθυμούν να το αντικαταστήσουν με νέο που έχει και λατινικούς χαρακτήρες, στο Επώνυμο, Όνομα και Όνομα Πατέρα (Οι λατινικοί χαρακτήρες καθιερωθήκαν από το 2000).
 
  1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιλαμβανόμενο τη μεγάλη προσέλευση πολιτών για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους :
         Εξέδωσε διαταγές για την πλήρη στελέχωση των γραφείων ταυτοτήτων.
         Εφοδίασε τις Αρχές έκδοσης, με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την απευθείας καταχώρηση των στοιχείων στην κεντρική εφαρμογή.
         Εφοδίασε αρκετές Αρχές έκδοσης, με εκτυπωτές, τόσο για την ταχύτερη διαδικασία όσο και για το καλαίσθητο και ομοιόμορφο των δελτίων ταυτότητας. Η προσπάθεια της προμήθειας με εκτυπωτές συνεχίζεται μέχρις εφοδιασμού όλων των Αρχών έκδοσης.
         Καταβάλλει προσπάθειες για τον εφοδιασμό 16 Αρχών έκδοσης που δεν διαθέτουν συσκευή FAX και παράλληλα για την άρση φραγής σε 82, ώστε να καθίσταται ακώλυτη η διαδικασία της ακύρωσης.
         Μερικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα, έχουν εκδηλώσει ενέργειες (λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας ή έχουν καθιερώσει τη διαδικασία των ‹‹ραντεβού›› ή κατάσταση προτεραιότητας κ.λ.π.).
 
  1. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2006 τα εκδοθέντα δελτία ταυτότητας σε όλη την Ελλάδα έχουν υπερβεί το 1.000.000 σε σχέση με τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005 που εκδόθηκαν αντίστοιχα 412.650, 326.850, 326.800 και 237.690 αντίστοιχα.
 
– Πίνακας εκδοθέντων δελτίων ταυτότητας από 2002 έως και 2005
– Πίνακας εκδοθέντων δελτίων ταυτότητας 2006
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις