Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 200727-02-2007: Δραστηριότητα Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) κατά το πρώτο τρίμηνο πλήρους λειτουργίας τους (Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2006...

27-02-2007: Δραστηριότητα Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) κατά το πρώτο τρίμηνο πλήρους λειτουργίας τους (Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2006 και Ιανουάριος 2007)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αξιόλογη δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα παρουσίασαν κατά το πρώτο τρίμηνο πλήρους λειτουργίας τους, οι πενήντα έξι (56) Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν, από 01-11-2006, σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.

 

Οι δράσεις των Ο.Ε.Π.Τ.Α. κινήθηκαν, τόσο σε προληπτικό επίπεδο των τροχαίων ατυχημάτων (με αστυνόμευση «επικίνδυνων» σημείων του οδικού δικτύου), όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο (βεβαίωση επικίνδυνων και ειδικών παραβάσεων).

 

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τριμήνου (Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2006 και Ιανουάριος 2007), οι Ο.Ε.Π.Τ.Α. προέβησαν σε 591.387 τροχονομικούς ελέγχους και βεβαίωσαν 116.232 παραβάσεις, κυρίως αυτές που συντελούν στην τέλεση των τροχαίων ατυχημάτων ή επιτείνουν τις συνέπειες αυτών (4.460 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 26.911 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 14.132 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης, 9.079 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 11.830 ειδικές παραβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται: παραβάσεις υπέρβαρων φορτηγών, φθαρμένα ελαστικά φορτηγών, κόντρες οχημάτων, πλαστές άδειες κυκλοφορίας και ικανότητας, επικίνδυνοι ελιγμοί, παράνομης μίσθωσης και επιλογής ταξί κ.λπ.). Από τις παραβάσεις αυτές, οι 97.560 αφορούσαν πταίσματα, οι 13.527 πλημμελήματα, ενώ σε 5.145 περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 27/02/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις