Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200718-01-2007: O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στο Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (Δρέσδη...

18-01-2007: O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στο Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (Δρέσδη Γερμανίας, 15-16/1/2007)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 18/1/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβυς ε.τ κ. Κωστής Αιλιανός, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, έλαβε μέρος στις εργασίες του ?τυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το οποίο πραγματοποιήθηκε την 15 και 16 Ιανουαρίου 2007 στην Δρέσδη της Γερμανίας, στα πλαίσια της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Τον κ. Γενικό Γραμματέα συνόδευσαν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχοι Δημήτριος Πανόπουλος και Βασίλειος Κωνσταντόπουλος.
 
Κατά την εν λόγω συνάντηση, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως:
 
  • Πρόταση της Γερμανικής Προεδρίας σχετικά με την μεταφορά της Συνθήκης Prum στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στην παρέμβασή του ο κ. Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην συζήτηση η οποία έχει αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και άλλων ενδιαφερομένων Αρχών για την διαμόρφωση εθνικής θέσης επί του θέματος και υποστήριξε τις προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ της κατοχύρωσης του έννομου αγαθού της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξεύρεσης του απαραίτητου πλαισίου για την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος
 
  • Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων από το 2010 και μετά.
 
Παρουσιάστηκε πρόταση για σύσταση συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου που θα συγκροτηθεί με την συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco FRATTINI, των έξι Υπουργών Εσωτερικών της παρούσας Τρόικα της Προεδρίας (Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία) και της επόμενης Τρόικα (Γαλλία, Τσεχία, Σουηδία), καθώς και στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη από επιστήμονες των διαφόρων Κρατών Μελών. Η Ομάδα αυτή θα έχει σαν αποστολή να επεξεργαστεί προτάσεις για μία μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Πολιτικής, αρχής γενομένης από το 2010 και μετά, όταν το Πρόγραμμα της Χάγης θα έχει φτάσει στην λήξη του, για τις δυνατότητες να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εργασίας του Συμβουλίου, καθώς επίσης και στην βελτίωση ή την απλοποίηση των υφισταμένων Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Όλα τα Κράτη Μέλη προσκαλούνται να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση της Ομάδας.
 
  • Πρωτοβουλία αναφορικά με την Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.
 
Οι Υπουργοί Εσωτερικών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν υπέρ μιας πιο στενής συνεργασίας στο θέμα της μετανάστευσης με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης (transit) που βρίσκονται στα νότια και ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ο κ. Γενικός στην παρέμβασή του συμφώνησε με την πολιτική που αναπτύχθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές για θέματα λαθρομετανάστευσης και ανέφερε ότι η Χώρα μας δέχεται αυξημένη μεταναστευτική πίεση από τα νότια και ανατολικά σύνορά της. Τόνισε ότι η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση ακυρώνει οποιεσδήποτε προσπάθειες εξορθολογισμού του συστήματος της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναγκαιότητα εφαρμογής του συστήματος MEDSEA δηλαδή την έναρξη παράκτιων κοινών περιπολιών και την ανάγκη προώθησης της Ευρωπαϊκής Δύναμης Ακτοφυλακής, καθώς και την υπογραφή συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων Χωρών και όχι σε διμερές επίπεδο.
 
  • Βία, βιντεοπαιχνίδια και παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησαν ομόφωνα πρόταση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco FRATTINI σχετικά με την επεξεργασία κοινής θέσης των 27, για την επικινδυνότητα του περιεχομένου των βιντεοπαιχνιδιών στα παιδιά. Συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα παρουσιασθούν σε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ?νοιξη του 2007.
 
 

        

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις