Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 200715-02-2007: Συμμετοχή του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15-02-2007: Συμμετοχή του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Βρυξέλλες, 15/2/2007)

Παρέμβαση Υπουργού Δημοσίας Τάξεως σχετικά με

την επικύρωση της Συνθήκης PRUM

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 15/02/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας μετέχει σήμερα (15-2-2007) στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Υπουργός έλαβε τον λόγο και πραγματοποίησε παρέμβαση για την προσχώρηση της Χώρας μας στη Συνθήκη PRUM.
 
Στην εισήγησή του, ο κ. Υπουργός είπε τα εξής:
 
«Αναγνωρίζουμε τη δυναμική που διαμορφώνεται από τη Συνθήκη PRUM για την εσωτερική ασφάλεια της Ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, in principio, προσχωρούμε στη Σύμβαση και διατυπώνω τις αναγκαίες παρατηρήσεις γι’ αυτή τη στάση μου:
 
Πρώτον, είναι επιβεβλημένο και χρήσιμο πρακτικά και νομικά να περιλαμβάνει περιοριστικά μόνον θέματα και ζητήματα του Τρίτου Πυλώνα (ενν. Τον Τρίτο Πυλώνα Αστυνομικής Συνεργασίας) η εφαρμογή ή η ενσωμάτωση του PRUM στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.
 
Δεύτερον, για ζητήματα μεγίστης Συνταγματικής τάξεως μερικές νομοθεσίες, και φυσικά στη νομοθεσία της Ελλάδος, το άρθρο 18 χρειάζεται αποκλεισμό από τη Συνθήκη PRUM (σ.σ. το άρθρο 18 αναφέρεται στη δικαστική επέμβαση διασυνοριακής Αστυνομίας) και ειδική διαπραγμάτευση, όπως είπε και ο Franco Frattini.
 
Τρίτον, πριν έλθω εδώ, συνομίλησα στο εθνικό μου Κοινοβούλιο με τους Βουλευτές και σας ενημερώνω ότι εκφράζουμε ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δε θέλουμε να περιλαμβάνονται στο μηχανισμό της Συνθήκης PRUM, δηλαδή όσον αφορά το ’’ταμείο’’ DNA και την ανταλλαγή πληροφοριών εννοείται ότι πρέπει να είναι μόνον το γενικό προφίλ, όπως αυτό υποδεικνύεται και από τον Επόπτη των προσωπικών δεδομένων της Ευρώπης και από τη δική μας Ανεξάρτητη Αρχή.
 
Στην ίδια ενότητα, επίσης, θέλω να σημειώσουμε ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 14 που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για μείζονες εκδηλώσεις αθλητικές και τις άλλες που έχουν να κάνουν με το Πολιτικό Συμβούλιο και τις Συνεδριάσεις αυτού, θέλουμε να αφορούν μόνο τις καταδικαστικές αποφάσεις και όχι την αόριστη νομικώς έννοια των υπόπτων για πράξεις επικίνδυνες, τρομοκρατίας κ.τ.λ.
 
Για το δικό μας νομικό πλαίσιο, της Ελλάδος εννοώ, η αφηρημένη έννοια της πράξεως η οποία ’’γεννά’’ ύποπτο δεν είναι νομικώς αποδεκτή. Προτείνουμε, επιπλέον, οι διατάξεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα στις τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και αριθμοί οχημάτων, να τελούν σε εναρμόνιση των προβλέψεων προς τις εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά τις δικαστικές εγγυήσεις.
 
Κύριοι συνάδελφοι, η αρετή του PRUM ευρίσκεται στο γεγονός ότι και η security, όπως λέει ο Franco Frattini, της ασφάλειας είναι και αυτή ανθρώπινο δικαίωμα, που σημαίνει εμείς για την εγκυρότητα του δικού μας concilium αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα όταν λαμβάνουμε μέτρα και πρόνοιες κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, να είμαστε σε εκείνο το ισοζύγιο πράξεων και προβλέψεων, έτσι ώστε να μην υπηρετήσουμε ακούσια την τρομοκρατία με το να περιορίσουμε εμείς τις ελευθερίες μας και τα ατομικά και πολιτικά μας δικαιώματα κατά τρόπο υπερβολικό.
 
Έτσι, λοιπόν, προσχωρούμε, σημειώνουμε και επικαλούμεθα το ενδιαφέρον μας, το ενδιαφέρον όλων στις παρατηρήσεις που είπα, για τη δικαστική συνδρομή και το άρθρο 18 ότι δεν μπορεί ακόμα, αφού είμαστε σε ’’λειτουργία’’ κρατών – εθνών και όχι ομοσπονδιακού τύπου, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δηλαδή αρνητικοί θα έλεγα, για το 18 και τη δυνατότητα επεμβάσεως μιας δύναμης της Ευρώπης – κατά συμφωνία έστω – στις εθνικές κυριαρχίες.
 
Έτσι, καταλήγω ζητώντας να τύχουν προσοχής οι σκέψεις μου και επιπλέον να έχουμε μία άνεση χρόνου για την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών, που βρίσκω ότι μία διετία θα είναι ο κατάλληλος χρόνος (μήκος χρόνου) για να έχουμε την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών.
 
Τέλος, χρειάζεται, Franco (απευθ. στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Franco Frattini), ειδικές συνεννοήσεις και ρυθμίσεις για τα οικονομικά, διότι η συμμόρφωσή μας προς τις προβλέψεις της Συνθήκης συνεπάγεται οικονομικές επιβαρύνσεις που δε γνωρίζω πώς θα τις διαχειριστούμε.
 
Δηλαδή, επικαλούμαι τους οικονομικούς λόγους να τους φροντίσουμε από κοινού, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη και πιο γρήγορη προσαρμογή της Συνθήκης στις εθνικές νομοθεσίες.
 
Σας ευχαριστώ».
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις