Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200712-03-2007: Ένταξη στο κατατιθέμενο στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των ρυθμίσεων που προτάθηκαν από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως για την...

12-03-2007: Ένταξη στο κατατιθέμενο στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των ρυθμίσεων που προτάθηκαν από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως για την Ελληνική Αστυνομία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή (Εισοδηματική Πολιτική Έτους 2007- Φορολογικές κ.ά. διατάξεις), περιελήφθησαν, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και συμφωνία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, και οι ακόλουθες ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας:
 
  1. Ως προς το επίδομα επικινδυνότητας, το καλούμενο και ¨ειδικών συνθηκών¨, επιλύθηκε κατά τον πιο ικανοποιητικό τρόπο. Παρέχεται (σταδιακά) σε όλους τους ενστόλους, όπως είχε εξειδικευθεί η απαίτηση, 8% επί του εκάστοτε μισθού του ανθυπολοχαγού, σε σταθερή και πάγια αναγωγή-βάση. Αυτή η ευεργετική λύση που ήταν διεκδίκηση δεκαετίας συνοδεύεται και από άλλες ρυθμίσεις όπως:
  2. Την αύξηση του μηνιαίου επιδόματος Ειδικών Συνθηκών κατά 20 ΕΥΡΩ, που καταβάλλεται σε όσους υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  3. Την κατασφάλιση του εισπραττόμενου υπέρ της Ελληνικής Αστυνομίας ποσού, (10%) των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τις αθλητικές συναντήσεις (περιλαμβανομένου και του ποσού των εισπραχθέντων 3,5εκ. Ευρώ).
  4. Το αντιμίσθιο ύψους 100 ΕΥΡΩ για τους Αστυνομικούς Συνοροφύλακες, Ειδικούς Φρουρούς, που μετατάσσονται συνεπεία τραυματισμού εν υπηρεσία, στην κατάσταση της υπηρεσίας Γραφείου.
  5. Την αποκατάσταση των τριών Συνδικαλιστών, που απετάχθησαν το 1985 για τη συνδικαλιστική τους δράση.
 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι έχει προωθηθεί θετικά σειρά θεμάτων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της τελικής ρυθμίσεως με άλλα νομοθετήματα. Τα θέματα αυτά είναι:
 
  1. Η ευχέρεια αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας. (Το χωρίς ασφαλιστικές εισφορές αίτημα είναι εκτός Ευρωπαϊκού και Εθνικού Νομικού Πλαισίου).
  2. Η αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, από 9.000.000 σε 11.250.000 ΕΥΡΩ.
  3. Η λεγόμενη ¨Ομογενοποίηση¨ (ενσωμάτωση είναι η ακριβής λέξη) που προχωρεί. Ολοκληρώνεται το Σχέδιο Νόμου που θα προωθηθεί προς ψήφιση. Μένει η δημοσιονομική κάλυψή του.
  4. Η άμεση πρόσληψη, εντός τριμήνου, 2.000 Ειδικών Φρουρών προκειμένου να ανακουφισθεί το αστυνομικό έργο και να επιτευχθεί μια εξισορρόπηση μεταξύ εξερχομένων και εισερχομένων, που δεν επιτυγχάνεται με τον βραδύ ρυθμό της εισαγωγής με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την συνακόλουθη τριετή εκπαίδευση.
  5.  Η αύξηση των 140 ΕΥΡΩ επί του βασικού μισθού που προωθείται μέσω του ΥΠ.ΕΘ.Α.
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξαντλήθηκε ο κατάλογος όλων των παλαιών και αποσαφηνισμένων αιτημάτων των αστυνομικών και πυροσβεστών.
 
Έτσι τηρούνται οι συμφωνίες (με Γ.Αλογοσκούφη και Π.Δούκα), έτσι τηρούνται στο ακέραιο οι κυβερνητικές δεσμεύσεις!

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 12/3/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις