Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200709-03-2007: Τροποποιήσεις μεταθέσεων Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας

09-03-2007: Τροποποιήσεις μεταθέσεων Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Με Απόφαση του Aνωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, μετά από εξέταση αιτημάτων των ενδιαφερομένων και προκειμένου να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις, τροποποιούνται μεταθέσεις Αστυνομικών Διευθυντών ως ακολούθως:
 
 
Αστυνομικός Διευθυντής
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σάββας, από Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης στην Αστυν. Δ/νση Ορεστιάδας, ως Διευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Ξάνθης.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΜΗΤΣΕΛΟΣ Παναγιώτης, από Γ.Α.Δ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Αστυν. Δ/νση Ξάνθης, ως Υποδιευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Ορεστιάδας.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος, από Αστυν. Δ/νση Πιερίας στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Γρεβενών.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΠΙΠΠΟΣ Ανδρέας, από Α΄ Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Σερρών.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών, ως Διευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Αστυν. Δ/νση Κυκλάδων.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΣΤΑΘΗΣ Κων/νος, από Παράρτημα Σχολής Μετ/σης – Επιμ/σης Θεσσαλονίκης στην Αστυν. Δ/νση Γρεβενών, ως Διευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΠΟΚΑΣ Γεώργιος, από Αστυν. Δ/νση Ευβοίας στη Δ΄ Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ως Διευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, από Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντής, ακυρουμένης μετάθεσής του Δ΄ Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής.
 
 
 
Με την ίδια απόφαση ακυρώνονται μεταθέσεις Αστυνομικών Διευθυντών ως ακολούθως:
 
Αστυνομικός Διευθυντής
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος, από Αστυν. Δ/νση ?ρτας στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Αστυνομικός Διευθυντής
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ Χρήστος, από Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών.
 
Αιτήματα Αστυνομικών Διευθυντών που δεν ικανοποιήθηκαν με την παρούσα απερρίφθησαν.

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 09/03/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις