Πα 9 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Μάρτιος 200702-03-2007: Τοποθετήσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

02-03-2007: Τοποθετήσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
 
Ταξίαρχος
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ Αθανάσιος, στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής, ως Υποδ/ντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΩΥΣΗΣ Βασίλειος, από Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
 
Ταξίαρχος
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Ευάγγελος, στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης, από Αστυν. Δ/νση Ευβοίας στη Γ.Α.Δ.Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Παναγιώτης, στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Ιωάννης, στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στην Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος, από Δ/νση ?μεσης Δράσης Αττικής στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργιος, στην Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, από Δ/νση Ασφ. Αττικής, στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, ως Διοικητής.
 
Ταξίαρχος
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Βασίλειος, από Αστυν. Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος, από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Διεύθυνση ?μεσης Δράσης Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΓΑΤΣΑΣ Βασίλειος, από Σχολή Αστυφυλάκων στη Γ.Α.Δ.Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΣΓΟΥΡΟΣ Ανδρέας, από Δ/νση Αστυν. Πειραιά στη Γ.Α.Δ.Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος, στη Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ Κων/νος, από Αστυν. Δ/νση Κορινθίας στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΟΡΟΤΗΣ Ταξιάρχης, από Δ.Α.Ε.Α/Υ.ΜΕ.Τ. στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, από Αστυν. Δ/νση Ηλείας στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης από Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. , ως Διευθυντής, ληγομένης της αποσπάσεως του στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ Υ.Δ.Τ. 
 
Ταξίαρχος
ΝΤΑΛΛΗΣ Ευστράτιος, από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΟΥΡΒΑΣ Χρήστος, στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, στη Γ.Δ.Α.Ε./Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής.
 
Ταξίαρχος
ΡΙΝΗΣ Λεωνίδας, από Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΒΕΡΓΑΔΗΣ Νικόλαος, από Γ.Δ.Α.Ε./Υ.Π.Ε. στην Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΗΤΣΟΥ Αθανάσιος, από Δ/νση Αστυνομίας Θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ.Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΑΛΑΚΟΣ Γρηγόριος, στη Δ.Α.Ε.Ε.Βίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΕΣΥΡΗΣ Νικόλαος, από Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Παύλος, από Αστυν. Δ/νση Κιλκίς στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων/νος, στη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος, στη Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΤΟΥΖΟΣ Κων/νος, από Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας στην Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, στη Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από Σχολή Εθνικής Ασφάλειας στη Σχολή Μετ-σης Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΙΤΖΗΣ Αλέξιος, στην Αστυνομική Ακαδημία συνεχιζομένης της αποσπάσεώς του στην Ε.Υ.Π./ Υ.Δ.Τ.
 
Ταξίαρχος
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Κων/νος, από Δ/νση ?μεσης Δράσης Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΔΡΟΣΟΣ Κων/νος, από Αστυν. Δ/νση Ορεστιάδος στη Σχολή Αστυφυλάκων, ως Διοικητής.
 
Ταξίαρχος
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος, από Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Χανίων, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος, από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΚΑΡΕΛΟΣ Νικόλαος, από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ιορδάνης, από Αστυν. Δ/νση Ξάνθης στην Αστυν. Δ/νση Ροδόπης, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΑΝΔΡΙΚΟΣ Ανδρέας, από Γ.Α.Δ.Αττικής/Υ.Δ.Ε. στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ Πειθαρχικά Συμβούλια.
 
Ταξίαρχος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος, από Δ/νση Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα Θεσ/νίκης στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης, ως Διευθυντής.
 
Ταξίαρχος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/Υ.Δ.Ν. στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής.
 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 02/03/2007

Τελευταίες Αναρτήσεις