Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200629-12-2006: Εγκύκλιος για την εκδήλωση των αστυνομικών ενεργειών κατά την πραγματοποίηση των μικρών αριθμητικά συγκεντρώσεων - συναθροίσεων στο κέντρο...

29-12-2006: Εγκύκλιος για την εκδήλωση των αστυνομικών ενεργειών κατά την πραγματοποίηση των μικρών αριθμητικά συγκεντρώσεων – συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 29/12/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Σε συνέχεια της συσκέψεως που πραγματοποιήθηκε την 27-11-2006 υπό την προεδρία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, με θέμα την πρόταση του κ. Υπουργού ως προς τις μικρές συναθροίσεις – συγκεντρώσεις στο Κέντρο της Αθήνας και μετά την αξιολόγηση των προτάσεων – εισηγήσεων των εκπροσώπων των Φορέων που έλαβαν μέρος σε αυτή, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε εγκύκλιο ως προς την εκδήλωση των αστυνομικών ενεργειών.

 

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αφορά τις αστυνομικές ενέργειες που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα κατά την πραγματοποίηση των μικρών αριθμητικά συγκεντρώσεων – συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας και απεστάλη στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συσκέψεως, ελήφθησαν αποφάσεις, σε συνεννόηση με τους Εκπροσώπους των Φορέων που συμμετείχαν, αφού συζητήθηκε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα των συγκεντρώσεων – πορειών, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα.

 

Συμφωνήθηκε ώστε, οι μικρές πορείες που πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας να κινούνται σε μία λωρίδα κυκλοφορία, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι υπό την επιφύλαξη του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων και της μη καταχρηστικής άσκησης (άρθρα 5 και 25 Συντάγματος).

 

Τα ως άνω γίνονται δεκτά και στην υπ’ αριθμ. 4/1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο καθορισμός, αντί της πλήρους απαγορεύσεως, ορισμένων όρων διεξαγωγής μιας πορείας, είναι απολύτως σύμφωνος με το Σύνταγμα και το νόμο, αφού διασφαλίζει πλην των άλλων και την ομαλή διεξαγωγή και την αποδοχή της από το ευρύ κοινό που δεν μετέχει στη συνάθροιση. 

 

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε περιλαμβάνει σαφείς εντολές και κατευθύνσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβαίνει η αρμόδια Αστυνομική Αρχή, δεδομένης της ενημέρωσης της Αρχής από τους διοργανωτές της συγκέντρωσης σχετικά με το μέγεθος της συγκέντρωσης και τον αριθμό των πορευομένων διαδηλωτών, τον χρόνο πραγματοποίησης αυτής, το ακολουθητέο δρομολόγιο και τον τελικό προορισμό των μικρών πορειών.

 

Ειδικότερα, στις ενέργειες των αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται τα εξής: 

  • Η συνεργασία – προσυνεννόηση του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων με τους υπευθύνους της συγκεντρώσεως. 

  • Η λήψη των επιβαλλομένων μέτρων τροχαίας, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων. 

  • Η έγκαιρη τοποθέτηση σήμανσης με κώνους στη λωρίδα από την αφετηρία μέχρι τον τελικό προορισμό της πορείας και η κίνηση, κατά μήκος της λωρίδας, υπηρεσιακών δικύκλων μοτοσικλετών, καθώς και τουεπικεφαλής τηςαστυνομικής δυνάμεως με έναν τουλάχιστον από τους υπεύθυνους της διαδήλωσης.  

  • Η μέριμνα ώστε η ροή της πορείας να είναι συνεχής χωρίς στάσεις και διακοπές για ομιλίες. Σε περίπτωση ομιλιών, να συνιστάται από τον επικεφαλής της αστυνομικής δυνάμεως πραγματοποίηση αυτών στην αφετηρία ή στον τελικό προορισμό τους. 

  • Η μέριμνα για την κίνηση περιπολικού αυτοκινήτου ως προπομπού και ενός ακόμη περιπολικού αυτοκινήτου στο τέλος της πορείας. 

  • Η φροντίδα για την πραγματοποίηση της πορείας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας -εφόσον αυτή γίνεται σε μονόδρομο- και η κατάληψη της δεξιάς λωρίδας, σε διπλής κυκλοφορίας δρόμους αφού προηγουμένως, για την αποφυγή προβλημάτων, υπάρξει συνεννόηση με τους υπευθύνους της πορείας. 

  • Η προσυνεννόηση του επικεφαλής των μέτρων με τους υπευθύνους της πορείας, για τη λήψη μέτρων περιφρούρησης της συγκεντρώσεως – πορείας από του ίδιους τους συγκεντρωμένους, κυρίως για την αποτροπή παρείσφρησης στην πορεία ξένων προς αυτήν στοιχείων (άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου). 

  • Η υπενθύμιση στους διοργανωτές και στους διαδηλωτές των νομικών ευθυνών που συνεπάγεται ο αποκλεισμός οδών και των δικαιωμάτων αστικής αποζημίωσης σε βάρος των υπαιτίων. 

  • Σε περίπτωση που απαιτούνται δυνάμεις τάξης, αυτές να επιλαμβάνονται μόνο σε περίπτωση διασάλευσης της δημόσιας τάξης, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων.

  • Στις περιπτώσεις των συγκεντρώσεων – πορειών κατά τις οποίες δεν υπάρχει ενημέρωση της Αστυνομικής Αρχής από τους υπευθύνους, η συνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων και του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων να γίνεται στους χώρους των συγκεντρώσεων. 

Στην εγκύκλιο, επισημαίνεται επίσης ότι η καινοτόμος αυτή πρακτική αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ΄ όσον αποτελεί σύννομη πρακτική, η οποία διασφαλίζει αφενός την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων – συναθροίσεων και αφετέρου τη μη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής πέραν του αναγκαίου. Η παλαιά λύση του αποκλεισμού του κέντρου στη μέγιστη ακτίνα για μικρές συγκεντρώσεις είναι απρόσφορη, ζημιογόνος και μη προτιμητέα παρά μόνο σε κατάσταση ανάγκης.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις