Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200616-12-2006: Σύσταση στην Ελληνική Αστυνομία Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας

16-12-2006: Σύσταση στην Ελληνική Αστυνομία Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 252/2006 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 263/4-12-2006), συστήνεται στην Ελληνική Αστυνομία Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, καθώς και Γραφεία Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.
 
Ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ.2 του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, το οποίο θα λειτουργεί στο 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως κεντρικό σημείο επαφής, για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση.
 
Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντάσσεται επίσης, ο συντονισμός και  η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Αρχές για την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα.
 
Βάσει του άρθρου 2 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, συστήνονται επίσης, στις Υποδιευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με αρμοδιότητα ιδίως τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητας, από πλευράς ασφάλειας, για κάθε αθλητική συνάντηση και τον εντοπισμό ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων.
 

Αθήνα, 16/12/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις