Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200601-12-2006: Ανακοίνωση με διευκρινιστικές πληροφορίες ως προς την ημερομηνία ισχύος των παλαιού τύπου διαβατηρίων και έκδοσης νέου τύπου

01-12-2006: Ανακοίνωση με διευκρινιστικές πληροφορίες ως προς την ημερομηνία ισχύος των παλαιού τύπου διαβατηρίων και έκδοσης νέου τύπου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 1/12/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 
Ενόψει των ταξιδιών που πολλοί Έλληνες προγραμματίζουν κατά την διάρκεια των εορτών, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει ότι η ημερομηνία 31-12-2006 δεν αποτελεί καταληκτική για την έκδοση των νέου τύπου διαβατηρίων. Την ημερομηνία αυτή λήγουν τα παλαιού τύπου διαβατήρια. Ως εκ τούτου, εάν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μετά την 1η Ιανουαρίου (τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουάριο, Μάρτιο κλπ) δεν απαιτείται να αποκτήσει διαβατήριο νέου τύπου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Εάν, βέβαια, θέλει να ταξιδεύσει αρχές Ιανουαρίου, θα πρέπει να εφοδιασθεί εγκαίρως με νέο διαβατήριο. Τα Γραφεία Διαβατηρίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά για οιονδήποτε θέλει να αποκτήσει νέο διαβατήριο και μετά την 31η Δεκεμβρίου.
 
Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε ένα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να γίνει με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, νέου τύπου (δηλ. με αναγραφή του ονόματος και στα Λατινικά) και όχι οπωσδήποτε με ισχύον διαβατήριο νέου τύπου. Για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, η είσοδος με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
         
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις