Τε 29 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200630-09-2006: Ανακοίνωση σχετικά με την Απόφαση 57/2006 (27-09-2006), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

30-09-2006: Ανακοίνωση σχετικά με την Απόφαση 57/2006 (27-09-2006), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 30/09/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Σχετικά με την Απόφαση 57/2006 (27.09.2006), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανακοινώνονται τα εξής : 
  1. Το ιστορικό της υπόθεσης αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο. Συγκεκριμένα σε προγενέστερο της Ολυμπιακής Προετοιμασίας διάστημα. Αφορά θέματα, πέραν αυτών που πραγματεύεται η αρ.58/2005 Απόφασή της, τα οποία τελούν σε εκκρεμοδικία ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εκδικάσει την  υπόθεση την 1η Δεκεμβρίου 2006.
  2. Ως προς την πρόσφατη Απόφαση (57/2006) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορά την επιβολή προστίμου τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ, θα ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  3. Τέλος, ας μας επιτραπεί να σημειώσουμε ότι η Αστυνομία προστατεύει (από τους θιασώτες της σχολής της βίας και της σύγκρουσης με την έννομη τάξη) τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Δεν τα παραβιάζει.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις