Πε 1 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Νοέμβριος 20062-11-2006:Δελτίο τύπου για την υποχρέωση των Αθλητικών Σωματείων για καταβολή πόρων στα Ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας

2-11-2006:Δελτίο τύπου για την υποχρέωση των Αθλητικών Σωματείων για καταβολή πόρων στα Ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Αθήνα, 02/11/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Σχετικά με δημοσιεύματα Τύπου που αφορούν δηλώσεις παραγόντων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών ως προς την καταβολή εσόδων σε λογαριασμούς Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα εξής:
 
  1. Με τον  Νόμο 2725/1999, ποσοστό 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων των αθλητικών εκδηλώσεων (όλων των ομάδων Α και ΄Β Εθνικής) περιέρχεται ως πόρος στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Αστυνομικού Προσωπικού. Τα τελευταία έτη (2003-2006), το ποσό αυτό συμποσούται σε 2 εκατομμύρια ευρώ, κυμαινόμενο κατ’ έτος από 500 χιλ. ΕΥΡΩ έως 800 χιλ. ΕΥΡΩ.
  2. Με τον Νόμο 2800/2000 προεβλέφθη ότι ποσοστό 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών θα αποδίδεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υποχρέωση αυτή των αθλητικών φορέων προς το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2005. Ο Νόμος εφαρμόζεται από 1-1-2006 και οι εισφορές των υποχρέων ανέρχονται σήμερα στο ποσό του 1 εκατ. 900 χιλ. ΕΥΡΩ.
  3. Ισχρισμοί ότι η Ελληνική Αστυνομία λαμβάνει από τις ομάδες 5 ή 6 εκατομμύρια ΕΥΡΩ ανάγονται προφανώς στη σφαίρα του φανταστικού.
  4. Υπογραμμίζεται ότι η ετήσια επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως για τη λήψη μέτρων τάξεως στους πάσης φύσεως αθλητικούς χώρους, το δαπάνημα για απασχόληση Προσωπικού, μετακινήσεις και τεχνικά μέσα, ανέρχεται κατ’ έτος σε 22 εκατομμύρια ΕΥΡΩ!
  5. Τέλος, σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν εξαρτά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της χάριν της διαφυλάξεως του δημοσίου συμφέροντος και της εννόμου τάξεως από οποιαδήποτε αντιπαροχή.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις