Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Αύγουστος 200628-08-2006: Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως υπέγραψε Συμφωνία Επανεισδοχής και Πρωτόκολλο Εφαρμογής της με τον ομόλογό του Υπουργό Δικαιοσύνης και...

28-08-2006: Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως υπέγραψε Συμφωνία Επανεισδοχής και Πρωτόκολλο Εφαρμογής της με τον ομόλογό του Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ελβετίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 28/08/2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας υπέγραψε σήμερα     (28-8-06) στη Βέρνη της Ελβετίας διμερή «Συμφωνία Επανεισδοχής και Πρωτόκολλο Εφαρμογής της» με τον ομόλογό του Ομοσπονδιακό Υπουργό Δικαιοσύνης και Αστυνομίας της Ελβετίας, κ. Christoph BLOCHER, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ελβετία.
 
Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας και στο γεύμα που ακολούθησε, διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό και εγκάρδιο κλίμα και επικεντρώθηκαν σε θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και θέματα διεθνούς εγκληματικότητας.
 
Η υπογραφή της Συμφωνίας έγκειται στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες και με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
 
Στο κείμενο της «Συμφωνίας Επανεισδοχής» που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τους Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και ρυθμίζονται θέματα επανεισδοχής υπηκόων των συμβαλλομένων χωρών καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών.
 
Ειδικότερα:
 
  • Ως προς τους υπηκόους των συμβαλλομένων μερών, συμφωνήθηκε ώστε οι διπλωματικές και προξενικές αρχές να εκδίδουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός προθεσμίας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την εξέταση των αιτημάτων.
  • Ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες για τους οποίους δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες επαναπροώθησης απευθείας στη χώρα προέλευσής τους.
  • Για τους αναγνωρισμένους ως πρόσφυγες, εξακολουθεί να ισχύει η Σύμβαση της Γενεύης η σχετική με το καθεστώς των προσφύγων (21 Ιουλίου 1951 όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης της 31/1/2967).
  • Προβλέφθηκε επίσης η παροχή αδείας (αεροπορικής) διέλευσης από το έδαφος των συμβαλλομένων μερών, των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι απομακρύνονται από μια εκ των συμβαλλομένων χωρών.
  • Στα άρθρα της Συμφωνίας προβλέπεται επίσης η παροχή αστυνομικής συνοδείας και οι λεπτομέρειες αυτής, η διέλευση της συνοδείας από τα εδάφη των συμβαλλομένων μερών, η φύση της αποστολής και η υπηρεσιακή κατάσταση.
  • Ελήφθησαν υπόψη ανθρωπιστικοί λόγοι και προβλέπεται ώστε η διέλευση μπορεί να μην επιτραπεί εάν στη χώρα προορισμού ο υπήκοος τρίτης χώρας κινδυνεύει να διωχθεί για λόγους που ανάγονται στις φυλετικές, θρησκευτικές ή πολιτικές του πεποιθήσεις.
  • Σε κάθε περίπτωση, οι εθνικές νομοθεσίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θίγονται.
 
Η Συμφωνία, η οποία συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Εφαρμογής με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον ορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών για Επανεισδοχή και τον ορισμό συνοριακών σημείων παραλαβής και παράδοσης των προς Επανεισδοχή προσώπων, συνήφθη για αόριστη χρονική περίοδο και θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
 
 
 
Φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο Υπουργών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υ.Δ.Τ. (www.ydt.gr)
  
 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

 

1.JPG
2.JPG
4.JPG

Τελευταίες Αναρτήσεις