Σα 4 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200612-09-2006: Ανακοίνωση για παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

12-09-2006: Ανακοίνωση για παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, παρατείνεται μέχρι 6-8-2007 η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 3009/2/84-δ από 27-7-2004 Υπουργικής Απόφασης, παρατάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 3009/2/84-ιγ από 3-8-2005 όμοια και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι 6-8-2007.

 

Στους κατόχους αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, παρέχεται προθεσμία έως 6-8-2007, για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ.1 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής.

 

Αιτήματα για ανανέωση Αδειών Κατοχής Συλλεκτικών Όπλων και λοιπών αντικειμένων, θα υποβάλλονται κανονικά στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και θα εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3009/2/84-ιζ από 7-7-2006 Απόφασης Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 12/09/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις