Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Ιούνιος 200616-06-2006: Επιτρέπεται, από 05-07-2006 μέχρι 05-09-2006, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους...

16-06-2006: Επιτρέπεται, από 05-07-2006 μέχρι 05-09-2006, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Επιτρέπεται, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών οι οποίοι:

 

  • έχουν ζητήσει αρχική άδεια διαμονής ή
  • είναι κάτοχοι αδείας παραμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης της αδείας εργασίας ή διαμονής τους στη χώρα μας ή
  • είναι ομογενείς και έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.

 

Οι αλλοδαποί και οι ομογενείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 05-07-2006 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις 05-09-2006, εφόσον είναι κάτοχοι:

 

  • Aλλοδαποί με ληγμένη Αδεια Διαμονής:

         Διαβατηρίου σε ισχύ.

         Αδειας Διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.

         Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας εργασίας ή διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν.2910/01 ή στο Ν.3386/05 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, σπουδές κ.λ.π.).

 

  • Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Αδεια Διαμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών:

         Διαβατηρίου σε ισχύ.

         Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών.

         Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

 

  • Αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Αδεια Διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του Ν.3386/05:

       Διαβατηρίου σε ισχύ.

       Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε χρώματος) για την έκδοση Αδειας Διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05.

 

  • Ομογενείς αιτούμενοι άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.:

       Διαβατηρίου σε ισχύ.

       Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση Αδειας Διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίεςΤηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 16/06/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις