Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Ιούνιος 200602-06-2006:Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως στην Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο, 01&02/06/2006)

02-06-2006:Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως στην Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο, 01&02/06/2006)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Συνήλθε σήμερα, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., στο οποίο τη Χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας.
 
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται οι προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, οι προοπτικές της EUROPOL, οι εξελίξεις στον τομέα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, η ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και η πρόοδος του σχεδίου δράσης της Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης συζητήθηκε η ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), καθώς και η ενδυνάμωση της συνεργασίας των Προξενείων των κρατών μελών, εν όψει της ενσωμάτωσης βιομετρικών στοιχείων στις θεωρήσεις, και της επικείμενης λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Θεωρήσεων (VIS). Η σχετική πρόταση της Επιτροπής, για το θέμα αυτό, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα συστέγασης προξενικών γραφείων των κρατών μελών και τη δημιουργία κοινών κέντρων αιτήσεων θεωρήσεων.
 
Στις παρεμβάσεις του ο κ. Πολύδωρας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του επιχειρησιακού ρόλου της EUROPOL, γεγονός που θα αυξήσει το αίσθημα ασφαλείας των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να ξεπερασθούν τα νομικά εμπόδια, προκειμένου η λειτουργία της EUROPOL να καταστεί πιο ευέλικτη και πιο αποδοτική, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. 
 
Αναφορικά με τη λειτουργία του SIS II, ο κ. Υπουργός συμφώνησε στην ανάγκη της επίσπευσης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, ώστε το σύστημα να καταστεί λειτουργικό, το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε ότι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μεγάλης επιχειρησιακής άσκησης, με την κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ» και θέμα την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (Trafficking), που θα διοργανώσει η χώρα μας, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει η Εκτίμησης Απειλής της EUROPOL. Στην Επιχειρησιακή αυτή ?σκηση θα συμμετάσχουν στελέχη των Αρχών Ασφαλείας των κρατών μελών της Ένωσης, καθώς και των χωρών της Ν. Α. Ευρώπης.
 
Πολιτική πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού, η οποία έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Συμβούλιο, υπήρξε η πρόταση για τη δημιουργία Ειδικής Ομάδας (Task Force) των Αρχηγών Αστυνομίας των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, η οποία θα συνεδριάζει, ανά εξάμηνο, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των Αρχών Εφαρμογής του Νόμου σε περιφερειακό επίπεδο, στην αντιμετώπιση θεμάτων, όπως του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας όπλων, της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών. Τα συμπεράσματα των συναντήσεων της Ομάδας αυτής θα τίθενται υπόψη της υφιστάμενης Task Force των Αρχηγών Αστυνομίας της Ε. Ένωσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο καλύτερος σχεδιασμός των επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ο κ. Πολύδωρας, δεσμεύτηκε, ότι, εφ΄ όσον η πρόταση αυτή τύχει θετικής αποδοχής από όλα τα μέρη, η χώρα μας προσφέρεται να φιλοξενήσει την πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω Task Force, στη Θεσσαλονίκη.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ. :210 6977505
Fax :210 6929764
e-mail :elasgrty@mopo.gr

Αθήνα, 02/06/2006

Τελευταίες Αναρτήσεις