Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάιος 200602-05-2006:Σχέδιο Επιχειρησιακής Διυπηρεσιακής Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

02-05-2006:Σχέδιο Επιχειρησιακής Διυπηρεσιακής Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 02/05/2006
 

Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ
 
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομία εκπονείται Σχέδιο Επιχειρησιακής – Διυπηρεσιακής Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (trafficking).
 
Το Σχέδιο αυτό φέρει την κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ» και σκοπός του είναι η ουσιαστική, συντονισμένη και αποτελεσματική ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων στην καταπολέμηση του trafficking Φορέων, μέσω κοινών επιχειρήσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
 
(Το όνομα προέρχεται από την πρώτη απαχθείσα γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για μία από τις δύο θυγατέρες του βασιλιά της Μεσσηνίας Λεύκιππου, την Ιλάειρα, η άλλη ήταν η Φοίβη, τις οποίες απήγαγαν οι Διόσκουροι Κάστορας και Πολυδεύκης, μολονότι ήταν ξαδέλφες τους και παρά το γεγονός ότι ήταν αρραβωνιασμένες με τους υιούς του αδελφού του Λεύκιππου Αφαρέα, Ίδα και Λυγκέα. Αποτέλεσμα ο φονικός πόλεμος μεταξύ των τεσσάρων Ίδα και Λυγκέα κατά Κάστορα και Πολυδεύκη, στον οποίο βρήκαν άδοξο τέλος οι Διόσκουροι.)
 
Το Σχέδιο λειτουργώντας προληπτικά και κατασταλτικά, θα αναπτυχθεί στη βάση δύο παραμέτρων και θα ολοκληρωθεί σε οκτώ φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης. Συγκεκριμένα η πρώτη παράμετρος περιλαμβάνει την επιχειρησιακή (αστυνομική) δράση, για την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων με διεθνικό χαρακτήρα και την απελευθέρωση θυμάτων. Η δεύτερη παράμετρος περιλαμβάνει την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα (ενηλίκων, ανηλίκων, προστασία, φιλοξενία, επαναπατρισμός, υγειονομική περίθαλψη, άσυλο κ.τ.λ.), ως αποτέλεσμα της παραπάνω δράσης.
 
Οι φάσεις ολοκλήρωσης του Σχεδίου είναι οι εξής:
  • Εκπόνηση Σχεδίου
  • Προπαρασκευαστικές δράσεις
  • Διεξαγωγή Ασκησης επί χάρτου
  • Διεξαγωγή πραγματικής Ασκησης ετοιμότητας
  • Πλήρης Επιχειρησιακή Δράση ( με ορίζοντα έξι μηνών περίπου από σήμερα)
  • Περιφερειακή συνεργασία πραγματοποίησης συνεδρίου άσκησης επί χάρτου( χρονικός ορίζοντας δέκα μήνες περίπου από σήμερα)
  • Διασυνοριακή πραγματική Ασκηση ετοιμότητας
  • Πραγματοποίηση Κοινών Διασυνοριακών Επιχειρήσεων (διμερών – πολυμερών).  
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο διεθνές φαινόμενο με θύματα, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και παιδιά κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, που διακινούνται με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευσή τους. Το trafficking αποτελεί μία από τις βασικές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος και στην Ελλάδα δυστυχώς εμφανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα οργανωμένης (εισαγόμενης) εγκληματικότητας, παρά τις σημαντικές και πρωτοποριακές δράσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί από την Ελληνική Αστυνομία. Το πρόβλημα εστιάζεται στην κίνηση από τις Βαλκανικές Χώρες και ευρύτερα της Ν.Α. Ευρώπης, κυρίως ως χώρες προέλευσης και δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων στρατολόγησης και διακίνησης θυμάτων.
 
Αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του και της επικινδυνότητάς του, για να αντιμετωπιστεί απαιτεί ευρύτερη συνεργασία. Ειδικότερα απαιτείται στενή διασυνοριακή  περιφερειακή συνεργασία με τις Χώρες της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωτίστως όμως μέσω κοινών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό το Σχέδιο θα αναπτυχθεί και σε Διασυνοριακό  Διαπεριφερειακό Επίπεδο.
 
Το Εθνικό αυτό Σχέδιο Επιχειρησιακής Διυπηρεσιακής Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων και επιχειρεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όλων των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων να επιφέρει μια συνεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαικής Ένωσης.   
 
Με το Σχέδιο Δράσης, σκοπείται να αναπτυχθεί ταυτόχρονη δράση των Χωρών της Ν.Α Ευρώπης, σε επίπεδο αφ ενός διωκτικών αρχών και αφ ετέρου υποστηρικτικής συνδρομής των θυμάτων, ώστε να υπάρξουν βέλτιστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Η Ελλάδα επιθυμεί και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία σ αυτή την μάχη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αξιοποιώντας το Ολυμπιακό και Ευρωπαϊκό  κεκτημένο.
 
 Για περισσότερες πληροφορίες                                  τηλ.  :   210 6977505
                                                        Fax  :  210 6929764
                                                            email  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις