Πε 30 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 20058-12-2005:Προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

8-12-2005:Προσλήψεις πολιτικού προσωπικού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 / 12 / 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη, ψηφίστηκε νέα νομοθετική ρύθμιση (Ν.3387/2005) για προσλήψεις, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, συγγενών αστυνομικών ή πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω τραυματισμού κατέστησαν ανίκανοι, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

Όπως είναι γνωστό ανάλογη ρύθμιση, που ίσχυε στο παρελθόν, καταργήθηκε με το Νόμο 2738/1999.

Συγκεκριμένα, η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τα ακόλουθα:

  • Προσλαμβάνεται ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής αντίστοιχα, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου ο οποίος κατέστη ανίκανος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξαιτίας τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
  • Αν οι παραπάνω καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή αδελφούς τους.
  • Η πρόσληψη του δικαιούχου γίνεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.
  • Η αίτηση για πρόσληψη του δικαιούχου υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Για όσους απέκτησαν το σχετικό δικαίωμα πριν την ημερομηνία αυτή, η διετής προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αρχίζει από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου (12-9-2005).

Σκοπός της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι η αναγνώριση της προσφοράς και η αποκατάσταση μελών των οικογενειών, του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και κατέστησαν πλήρως ανίκανοι.   

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                                        Fax  :  210 6929764
                                                            e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις