Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάρτιος 200631-03-2006: Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού για σοβαρούς λόγους υγείας μελών της οικογένειάς τους, γονέων ή συζύγου τους

31-03-2006: Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού για σοβαρούς λόγους υγείας μελών της οικογένειάς τους, γονέων ή συζύγου τους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 31/3/2006
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη:
 
Οι Αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί που επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας μελών της οικογένειάς τους, γονέων τους ή συζύγου τους, δύνανται να αιτηθούν απόσπασης διάρκειας δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης αυτής για δύο (2) ακόμη μήνες για το ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον:
  • έχουν κάνει χρήση των αδειών που δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1986, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 78 παρ.2 Ν. 2910/2001 και 9 παρ. 10 Ν.2734/1999 (κανονική και βραχεία άδεια) και
  • εξακολουθούν να υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας μελών της οικογένειάς τους, γονέων ή συζύγου τους.
Οι Υπηρεσίες καλούνται να ελέγχουν την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν το Αρχηγείο για:
  • τον αριθμό των αποσπάσεων που έχουν χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο κατά το παρελθόν,
  • τις περιπτώσεις που το αίτημα επανυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο,
  • τον αριθμό του προσωπικού της Υπηρεσίας που βρίσκεται σε απόσπαση

και να διατυπώνουν τις προτάσεις τους.

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                                        Fax  :  210 6929764
                                                            email  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις