Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάρτιος 200629-03-2006: Αυξημένα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές

29-03-2006: Αυξημένα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 29/3/2006
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Για την προστασία των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές, η Ελληνική Αστυνομία προβαίνει στη λήψη αυξημένων μέτρων τροχαίας, ασφάλειας και τουριστικής αστυνόμευσης.
 
Ειδικότερα,  οι Υπηρεσίες Τροχαίας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαρκή αστυνόμευση του οδικού δικτύου, αλλά και για τον συστηματικό έλεγχο της καλής λειτουργίας των λεωφορείων και την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας από τους οδηγούς.
 
Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Τροχαίας:
 • Εφαρμόζουν προγράμματα ενισχυμένης τροχονομικής αστυνόμευσης, χρησιμοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων εποχούμενων μέσων της Τροχαίας, ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.
 • Διενεργούν, με τα συνεργεία ελέγχου που συγκροτούν κατά μήκος των οδικών δικτύων, ελέγχους για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (παραβίαση ορίων ταχύτητας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα κ.α.) και για τον έλεγχο βαρέων οχημάτων.
 • Διενεργούν ελέγχους σε τουριστικά λεωφορεία που πραγματοποιούν σχολικές εκδρομές, τόσο πριν την αναχώρησή τους (εφόσον ζητηθεί από τις Διευθύνσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όσο και κατά τη διάρκεια της εκδρομής, σε έκτακτους τροχονομικούς ελέγχους.
Ο έλεγχος των τουριστικών λεωφορείων διενεργείται από το προσωπικό της Τροχαίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα τουριστικά λεωφορεία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο και την εξέταση:
 • των συστημάτων ασφαλείας του λεωφορείου,
 • της ύπαρξης Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ,
 • των καταγραφών των φύλλων του ταχογράφου,
 • της κατάστασης των ελαστικών του λεωφορείου,
 • της άδειας οδήγησης και του ωραρίου εργασίας του οδηγού και
 • της ύπαρξης και χρήσης εγκεκριμένου τύπου ζωνών ασφαλείας.
Οι καθηγητές και οι γονείς των μαθητών χρήσιμο είναι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που έχουν οι οδηγοί των λεωφορείων και να είναι ενήμεροι σχετικά με τι θα πρέπει να προσέχουν πριν και κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
 • Ο κάθε οδηγός τουριστικού λεωφορείου υποχρεούται:
– να ελέγχει την καλή τεχνική κατάσταση του λεωφορείου πριν και κατά τη διάρκεια της εκδρομής
– να διαθέτει και να φέρει μαζί του άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας,
– να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου και πινακίδες
– να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και των επιβατών
– να ελέγχει τα ελαστικά του λεωφορείου να είναι σε καλή κατάσταση και να μην έχουν υποστεί γήρανση, φθορές και αποξέσεις
– να χρησιμοποιεί το σωστό ταχογράφο και να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του
– να υποβάλει το λεωφορείο σε τεχνικό έλεγχο και να διαθέτει Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ
– να μη μεταφέρει υπεράριθμους μαθητές
– να διαθέτει εντός του λεωφορείου φαρμακείο, πυροσβεστήρα και τρίγωνο ασφαλείας.
 • Ο οδηγός του λεωφορείου υποχρεούται επίσης να φέρει στο μπροστά και πίσω μέρος του λεωφορείου ευανάγνωστη πινακίδα με την ένδειξη «ΣΧΟΛΙΚΟ», αναγράφοντας και το όνομα του σχολείου, την οποία θα πρέπει να διατηρεί μέχρι το τέλος της εκδρομής.
 • Όταν πρόκειται να διανυθεί μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, στο λεωφορείο θα πρέπει να επιβαίνει και δεύτερος οδηγός.
 • Σε κάθε μετακίνηση μαθητών επιβάλλεται να υπάρχει εντός του λεωφορείου συνοδός, ο οποίος καταλαμβάνει την τελευταία θέση στο λεωφορείο για να έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών.
 • Οι συνοδοί-καθηγητές επιβάλλεται να καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση με τα ευρισκόμενα άτομα στο λεωφορείο.
 • Τόσο οι οδηγοί, όσο και οι συνοδοί-καθηγητές ελέγχουν τους μαθητές εάν φορούν ζώνες ασφαλείας, τόσο στην αρχή της μετακίνησης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.
 • Η στάση των λεωφορείων στο εθνικό οδικό δίκτυο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ειδικές θέσεις στάθμευσης (πάρκινγκ).
 • Σε περίπτωση που οι μαθητές πρόκειται να αποβιβαστούν από το λεωφορείο, το σημείο αποβίβασης επιλέγεται από τον οδηγό και όχι από τους συνοδούς-καθηγητές ή τους μαθητές.
 • Ο πρώτος που αποβιβάζεται κάθε φορά από το λεωφορείο είναι ο συνοδός-καθηγητής, ο οποίος και αποφασίζει πότε θα αποβιβαστούν με ασφάλεια οι μαθητές.
 • Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, εξέρχεται από το λεωφορείο μόνο ο οδηγός, τοποθετεί τρίγωνο σε ικανή απόσταση και μεριμνά για τη σύντομη αποκατάσταση αυτής, ενώ οι μαθητές παραμένουν εντός του λεωφορείου.
 • Οι μαθητές θα πρέπει κατά τη μετακίνησή τους να φέρουν ζώνη ασφαλείας, να παραμένουν στις θέσεις τους και να μην ενοχλούν τον οδηγό.
 • Τέλος, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πριν την πραγματοποίηση πολυήμερων σχολικών εκδρομών, θα πρέπει να ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Τροχαίας σχετικά με το πρόγραμμα μετακινήσεων της εκδρομής, τον αριθμό των μαθητών, την ονομασία του σχολείου, τα στοιχεία των συνοδών-καθηγητών και των αρχηγών, καθώς και τα στοιχεία του πρακτορείου.
Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας διενεργούν εντατικούς ελέγχους, με σκοπό την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σε καταλύματα, χώρους και μέσα, όπως ξενοδοχεία, πισίνες, τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστήματα, αρχαιολογικούς χώρους, καταστήματα εστίασης και γενικότερου υγειονομικού ενδιαφέροντος, με έμφαση τις περιοχές που παραδοσιακά επιλέγονται για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών.
 
Τέλος, οι Υπηρεσίες Ασφάλειας διενεργούν συστηματικούς (προληπτικούς και κατασταλτικούς) ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ως προς την εφαρμογή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τους και την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας (όπως έλεγχοι σχετικά με την ύπαρξη εξόδου κινδύνου, την ύπαρξη πυρασφάλειας, τη μη χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικους, την τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θαμώνων).
 
Επισημαίνεται ότι η προστασία των μαθητών σε όλους τους τομείς της σχολικής τους δραστηριότητας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής για το έτος 2006.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                                        Fax  :  210 6929764
                                                            email  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις