Δε 29 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Απρίλιος 200626-04-2006: Νέα πρωτοποριακή δράση - Συγκροτούνται οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)

26-04-2006: Νέα πρωτοποριακή δράση – Συγκροτούνται οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26/4/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη, συγκροτούνται οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) για την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφαλείας των πολιτών και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στόχοι αποτελούν:

 • Η αντιμετώπιση των επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και των ειδικών εκείνων παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων (υπέρβαση ορίων ταχύτητας, επικίνδυνοι ελιγμοί, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαρα κ.λπ.).
 • Η υποστήριξη της δράσης των κατά τόπο Αστυνομικών Υπηρεσιών.
 • Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 • Η πρόληψη και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, σε όλη τη Χώρα, προβλέπεται η συγκρότηση από 1-6-2006 των παρακάτω Ομάδων:

 • Στη Γ.Α.Δ. Αττικής προβλέπεται η συγκρότηση δύο (2) Ομάδων, οι οποίες θα υπάγονται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με πρόβλεψη να αυξηθούν σε τρεις (3) μέχρι την 1-11-2006.
 • Στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, προβλέπεται η συγκρότηση μίας (1) Ομάδας, η οποία θα υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με πρόβλεψη να αυξηθεί κατά μία (1) μέχρι την 1-11-2006.
 • Στις Γ.Α.Δ. Περιφέρειας, προβλέπεται η συγκρότηση μίας (1) Ομάδας σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση Νομού και σε περίπτωση αδυναμίας, η συγκρότηση αυτής από 1-11-2006.

 

 • Ειδικότερα, συγκροτείται από 1-6-2006, μία (1) Ομάδα σε καθεμία από τις κατωτέρω Διευθύνσεις, λόγω του υψηλού δείκτη τροχαίων ατυχημάτων που παρουσιάζουν:
  – Α.Δ. Ακαρνανίας
  – Α.Δ. Αλεξανδρούπολης
  – Α.Δ. Αρκαδίας
  – Α.Δ. Αργολίδας
  – Α.Δ. Αχαΐας
  – Α.Δ. Βοιωτίας
  – Α.Δ. Δράμας
  – Α.Δ. Ευβοίας
  – Α.Δ. Ηρακλείου
  – Α.Δ. Μεσσηνίας
  – Α.Δ. Φλώρινας
  – Α.Δ. Σερρών
  – Α.Δ. Κορινθίας
  – Α.Δ. Λασιθίου
  – Α.Δ. Λάρισας
  – Α.Δ. Καβάλας
  – Α.Δ. Χαλκιδικής
  – Α.Δ. Ηλείας

Οι Ο.Ε.Π.Τ.Α. είναι ομάδες επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι οποίες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή στις Διευθύνσεις Τροχαίας. Η κάθε Ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 12 άτομα και επικεφαλής αυτής είναι κατώτερος αξιωματικός. Η εδαφική αρμοδιότητα δράσης των Ο.Ε.Π.Τ.Α εκτείνεται σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Τροχαίας.

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία υλοποίησης που μέτρου, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Την επάνδρωση των Ομάδων από προσωπικό κατάλληλο και ικανό, το οποίο θα επιλεγεί από τριμελή επιτροπή με αξιοκρατικά κριτήρια.
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσουν τις Ομάδες, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
 • Τον εφοδιασμό των Ομάδων με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
 • Την εξεύρεση και διαμόρφωση κατάλληλων χώρων στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή των Διευθύνσεων Τροχαίας για τη φύλαξη του οπλισμού και των υλικοτεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν οι Ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                              Fax  :  210 6929764
                                           e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις