Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάρτιος 200624-03-2006: Eισαγωγή του θεσμού του «Τοπικού Αστυνόμου» στην Ελληνική Αστυνομία

24-03-2006: Eισαγωγή του θεσμού του «Τοπικού Αστυνόμου» στην Ελληνική Αστυνομία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24/3/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την εισαγωγή του πρωτοποριακού θεσμού του «Τοπικού Αστυνόμου» στην Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αναβάθμιση της αστυνομικής παρουσίας σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας (Π.Δ. 49, Φ.Ε.Κ. Α/51 από 13-3-06).

Ο «Τοπικός Αστυνόμος» αποτελεί νέο υπηρεσιακό όργανο στο βασικό περιφερειακό σύστημα αστυνόμευσης της χώρας και σύνδεσμο του Αστυνομικού Τμήματος όπου υπάγεται, με την τοπική κοινωνία. Η βασική φιλοσοφία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τον νέο θεσμό είναι: «μόνιμη αστυνομική παρουσία στις πόλεις και την περιφέρεια», με την οποία επιτυγχάνεται «κανένας Καποδιστριακός Δήμος και καμία Κοινότητα χώρας, χωρίς αστυνομική παρουσία».

Στόχοι αποτελούν:

  • η ενδυνάμωση της αστυνομικής παρουσίας στην περιφέρεια,
  • η πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αστυνομικής φύσεως,
  • η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ιδίως σε θέματα καθημερινότητας,
  • η δημιουργία νέων προοπτικών στις σχέσεις και στη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς που τις εκπροσωπούν,
  • η ουσιαστική υποστήριξη του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού οργανωτικού εγχειρήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και επιδιώκει την προσαρμογή της Ελληνικής Αστυνομίας στη σύγχρονη πραγματικότητα και, γενικά,
  • η Περιφερειακή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το νέο Π.Δ., ο «Τοπικός Αστυνόμος» εγκαθίσταται σε έδρες Δήμων ή Κοινοτήτων της χώρας όπου δεν προβλέπεται η λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού και, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, παραχωρείται κατάλληλος χώρος για εγκατάστασή του και αναλαμβάνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου του.

Ο «Τοπικός Αστυνόμος» ή Αστυνόμος της Τοπικής Κοινότητας είναι αστυνομικός, γενικός ανακριτικός υπάλληλος, με βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

  • διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου ή της Κοινότητας της περιφέρειάς του,
  • προβαίνει σε επείγουσες προανακριτικές πράξεις, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και γενικά κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, μέχρι να επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία
  • ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και
  • αναπτύσσει επαφές και συνεργασίες με Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες της περιφέρειάς του, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Οι Τοπικοί Αστυνόμοι, επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Αστυνομίας ή Αστυνομικό Διευθυντή, μεταξύ των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής στο οποίο υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους εκπαιδεύονται σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η διαδικασία υλοποίησης του νέου θεσμού συνδέεται άμεσα και συναρτάται χρονικά με την εξέλιξη του προγράμματος αναδιοργάνωσης των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει. Η υλοποίηση εφαρμογής του νέου θεσμού θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, δεδομένης της έναρξης της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                              Fax  :  210 6929764
                                           e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις