Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάρτιος 200622-03-2006: Ανακοίνωση για την επανείσοδο αλλοδαπών που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά τις εορτές του Πάσχα

22-03-2006: Ανακοίνωση για την επανείσοδο αλλοδαπών που επιθυμούν να μετακινηθούν κατά τις εορτές του Πάσχα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22/03/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρέπεται, από 10-04-2006 μέχρι 10-05-2006, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα

Επιτρέπεται, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επίσης:

  • οι αλλοδαποί που έχουν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει αρχική άδεια διαμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματος τους εκκρεμεί και 
  • οι ομογενείς που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση άδειας διαμονής και Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).

Οι αλλοδαποί και οι ομογενείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 10-04-2006 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις  10-05-2006 εφόσον είναι κάτοχοι:

Α)  οι αλλοδαποί που η άδεια διαμονής  τους έχει λήξει:
– Διαβατηρίου σε ισχύ.
– `Αδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας εργασίας ή διαμονής πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται είτε στο Ν. 2910/01 είτε στο Ν. 3386/05 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.E, γονείς ημεδαπού, σπουδές, κ.λπ.).

Β)  οι αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής:
– Διαβατηρίου σε ισχύ
– Της ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβε αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

Γ) οι αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής σύμφωνα με το Ν.3386/2005:
– Διαβατηρίου σε ισχύ
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε χρώματος) για την έκδοση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005.

Δ) οι ομογενείς αιτούμενοι άδεια διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.:
– Διαβατηρίου σε ισχύ
–  Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες:  τηλ.  210 6977182 (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας). 

Τελευταίες Αναρτήσεις