Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200512-12-2005: Eπιτρέπεται, από 15-12-05 μέχρι 31-01-06, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους...

12-12-2005: Eπιτρέπεται, από 15-12-05 μέχρι 31-01-06, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12/12/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρέπεται, κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας, αφού θεωρούνται ως νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματός τους.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επίσης, οι αλλοδαποί που έχουν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει αρχική άδεια διαμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματος τους εκκρεμεί.

Οι αλλοδαποί που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών των  Χριστουγέννων, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 15-12-2005 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις  31-01-2006 εφόσον είναι κάτοχοι:

Α)  οι αλλοδαποί  που η άδεια διαμονής  τους έχει λήξει
– Διαβατηρίου σε ισχύ.
– Αδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας εργασίας ή διαμονής πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν. 2910/01 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.E, γονείς ημεδαπού, σπουδές, κ.λ.π.).

Β)  οι αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής: 
– Διαβατηρίου σε ισχύ
– Της ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβε αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών 
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

Γ) οι αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής σύμφωνα με το Ν.3386/2005:
– Διαβατηρίου σε ισχύ
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε χρώματος) για την έκδοση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005.

 

   Για περισσότερες πληροφορίες:   τηλ.        :     210 6977505
                                               Fax         :     210 6929764
                                               e-mail     :     elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις