Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200509-12-2005: Αστυνομικές Επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ»

09-12-2005: Αστυνομικές Επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  9/12/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής του 2005, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε χθες (08-12-05), αστυνομικές επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ», ταυτόχρονα στις επτά (7) Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας της Βορείου Ελλάδος.


Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις:

 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, 
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας,
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 •  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου.

Όπως είναι γνωστό την 01-12-2005 πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ» στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας της Νοτίου Ελλάδος. 

 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου,  
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

Η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των αστυνομικών επιχειρήσεων, ανά περιοχή, είναι τα ακόλουθα :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:          407  Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                2962
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:          496
 • Ελεγχθέντα οχήματα:              2190
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:   1318        
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)
 • Ανευρεθέντα οχήματα (που είχαν κλαπεί):   2
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:  148

Ειδικότερα:
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών    15           
– Για ναρκωτικά                           3                                   
– Για πνευματική Ιδιοκτησία            2
– Για επαιτεία                               2      
– Για αδικήματα περί παιγνίων        22   
– Για αδικήματα  περί ηθών             8              
– Για Κ.Ο.Κ                                  3                                
– Για Υγειονομική Νομοθεσία          47 
– Φυγόδικοι-Φυγόποινοι               34
– Για λοιπές παραβάσεις                12                                  

Σημειώνεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται:

– 15 άτομα, τα οποία διενεργούσαν παράνομα στοιχήματα αγώνων ποδοσφαίρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενεία και καφετέριες) και απέστειλαν τα δελτία συμμετοχής σε εταιρίες στοιχημάτων του εξωτερικού, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

– Ένα άτομο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 18 καταδικαστικές αποφάσεις συνολικής ποινής φυλάκισης 11 ετών και χρηματικής ποινής 3.410.000 δραχμών.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:             534 Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                   4826 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:            276
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                 4020 
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:        892  
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)   
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:      46

Ειδικότερα:

– Για αδικήματα περί αλλοδαπών         17
– Για ναρκωτικά                                6                         
– Για αδικήματα περί παιγνίων            10             
– Για Υγειονομική Νομοθεσία               2
– Φυγόδικοι-Φυγόποινοι                   11

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:             357 Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                   2669
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:             279
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                 2031
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:        364 
   (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ κ.λ.π)
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:     127

Ειδικότερα:                  
– Για ναρκωτικά                               8              
– Φυγόποινοι-Φυγόδικοι                    4      
– Για αδικήματα  περί ηθών                3
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών        95
– Για αδικήματα περί παιγνίων             5
– Για λοιπές παραβάσεις                    12
                     

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:             300    Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                   2162 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:              99
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                 1077
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:       165 
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό,  πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:     68

Ειδικότερα:
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών          57         
– Για ναρκωτικά                                 1 
– Φυγόποινοι-Φυγόδικοι                      1
– Για Υγειονομική Νομοθεσία                 3
– Για πνευματική Ιδιοκτησία                  2
– Για αδικήματα περί παιγνίων               2     
– Για λοιπές παραβάσεις                       2
       

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:             271 Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                   2918
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:            349
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                 2248
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:        975
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)
 • Ανευρεθέντα οχήματα (που είχαν κλαπεί): 2
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:      25

Ειδικότερα:
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών            12                  
– Για ναρκωτικά                                   5         
– Για αδικήματα περί παιγνίων                 1  
– Φυγόποινοι-Φυγόδικοι                        4
– Για Κ.Ο.Κ                                          2                        
– Για λοιπές παραβάσεις                         1                

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:               222     Αστυνομικοί 
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                      749 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:              193
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                    905
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:         212
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:       47

Ειδικότερα:
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών              36
– Για ναρκωτικά                                     1                   
– Για λοιπές παραβάσεις                          10                                

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:                70  Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                      700 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:              106
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                    485
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:         222
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)
 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:         2

Ειδικότερα:
– Για αδικήματα περί αλλοδαπών             1                                        
– Φυγόποινοι-Φυγόδικοι                        1
     

Αποτελέσματα επιχειρήσεων «ΠΟΛΙΣ» στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας της Βορείου Ελλάδος.

                                   

Δυνάμεις που διατέθηκαν:

2161 Αστυνομικοί-Συνοριακοί Φύλακες

Ελεγχθέντα  άτομα: 

16986

Ελεγχθέντα καταστήματα: 

1798

Ελεγχθέντα οχήματα:

12956

Ανευρεθέντα οχήματα:
(που είχαν κλαπεί)

4

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:

4148

Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:

463

  
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επιχειρήσεων «ΠΟΛΙΣ» που πραγματοποιήθηκαν την 01-12-2005 και 08-12-2005  στην Νότια και Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα

 

Δυνάμεις που διατέθηκαν:

5017 Αστυνομικοί-Συνοριακοί Φύλακες

Ελεγχθέντα  άτομα: 

39525

Ελεγχθέντα καταστήματα: 

3494

Ελεγχθέντα οχήματα:

30435

Ανευρεθέντα οχήματα:
(που είχαν κλαπεί)

19

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:

11535

Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:

1242


  
   
Για περισσότερες πληροφορίες    τηλ.  :   210 6977505
                                                            Fax  :  210 6929764
                                                       Ε-mail  : 
elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις