Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200502-12-2005: Αστυνομικές Επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ»

02-12-2005: Αστυνομικές Επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  02/12/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής του 2005, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε χθες (1-12-05), αστυνομικές επιχειρήσεις με την κωδική ονομασία «ΠΟΛΙΣ», με σημαντικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις επτά (7) Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας της Νοτίου Ελλάδος, με έμφαση στις πρωτεύουσες των νομών και στις μεγάλες πόλεις. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις:

 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως είναι γνωστό, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιχειρήσεων «ΠΟΛΙΣ» έχουν σαν στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με στοχευμένες και επιλεκτικές δράσεις, που καλύπτουν όλους τους τομείς της αστυνομικής αρμοδιότητας.

Η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των αστυνομικών επιχειρήσεων, ανά περιοχή, είναι τα ακόλουθα :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:                            2009       Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                                  15258  
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:                            934    
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                                11537      
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:                       5193   
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό,                     πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π.)
 • Ανευρεθέντα οχήματα (που είχαν κλαπεί):          14

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:                     649    

        Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί ναρκωτικών                           37    
 • Για αδικήματα περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας           13
 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών                            84
 • Για επαιτεία                                                       5
 • Για αδικήματα περί όπλων                                    3             
 • Για αδικήματα περί παιγνίων                                28   
 • Για αδικήματα  περί ηθών                                    34
 • Για Κ.Ο.Κ                                                         75         
 • Φυγόποινοι ? Φυγόδικοι                                    173
 • Για Υγειονομικό Κανονισμό                                 116    
 • Για λοιπές παραβάσεις                                         81

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:             166          Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                   1433 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:             176 
 • Ελεγχθέντα οχήματα:                  1082
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:         330 
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:      10

Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών       1     
 • Φυγόδικοι-Φυγόποινοι                  1
 • Για Υγειονομικό κανονισμό            6
 • Για Οικοδομικό κανονισμό             1  
 • Για αδικήματα περί παιγνίων          1           

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:  106   Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:   939 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:  120 
 • Ελεγχθέντα οχήματα:   676 
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: 278  
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ., κ.λ.π)

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων: 20

Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών   4  
 • Για ναρκωτικά                         2        
 • Για Υγειονομική κανονισμό         1
 • Φυγόδικοι-Φυγόποινοι             10  
 • Για Κ.Ο.Κ                                2  
 • Για λοιπές παραβάσεις               1
                     

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:        231 Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:               2194 
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:        197
 • Ελεγχθέντα οχήματα:           2067
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:  708 
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)

? Ανευρεθέντα οχήματα (που είχαν κλαπεί):       1

Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:               41

Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών   8    
 • Για πνευματική Ιδιοκτησία         4 
 • Για αδικήματα περί παιγνίων      3        
 • Για Υγειονομική κανονισμό        2 
 • Φυγόδικοι-Φυγόποινοι            10
 • Για αδικήματα  περί ηθών          7
 • Για λοιπές παραβάσεις               7 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:    110  Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:      560      
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:      138      
 • Ελεγχθέντα οχήματα:    389 
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:    155  
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:  6

Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών        3 
 • Φυγόποινοι-Φυγόδικοι                   2   
 • Για λοιπές παραβάσεις                    1  
   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:         120  Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:                900  
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:         71
 • Ελεγχθέντα οχήματα:               613  
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:     258
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:       21

Ειδικότερα:

 • Για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών     1
 • Για Κ.Ο.Κ.                                             18  
 • Φυγόδικοι-Φυγόποινοι                              1
 • Για λοιπές παραβάσεις                               1
                 
   
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 • Δυνάμεις που διατέθηκαν:      114   Αστυνομικοί
 • Ελεγχθέντα  άτομα:               1255
 • Ελεγχθέντα καταστήματα:        60
 • Ελεγχθέντα οχήματα:        1115 
 • Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:       465 
  (για θέματα ασφάλειας, υγειονομικό κανονισμό, οικοδομικό κανονισμό, πνευματική ιδιοκτησία, Κ.Ο.Κ. κ.λ.π)

 

 • Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:         32

Ειδικότερα:

 • Για αδικήματα περί αλλοδαπών            3     
 • Για Κ.Ο.Κ                                        3   
 • Για Υγειονομική Νομοθεσία                21  
 • Για λοιπές παραβάσεις                       5           

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επιχειρήσεων «ΠΟΛΙΣ»

 

Δυνάμεις που διατέθηκαν:   2856 Αστυνομικοί-Συνοριακοί Φύλακες                           
Ελεγχθέντα  άτομα: 22539
Ελεγχθέντα καταστήματα: 1696
Ελεγχθέντα οχήματα:17479
Ανευρεθέντα οχήματα:
(που είχαν κλαπεί)
15
Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:7387
Αριθμός συλληφθέντων ατόμων:779

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                                Fax  :  210 6929764
                                              e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις