Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2006Δελτία Τύπου Μάιος 200601-05-2006: Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο, 27&28/04/2006)

01-05-2006: Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεμβούργο, 27&28/04/2006)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα,1/5/2006
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που συζήτησε τη Γαλλική πρωτοβουλία για την αύξηση του ενιαίου τέλους θεωρήσεων από 35 σε 60 ευρώ, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας εξέθεσε τις θέσεις της Ελλάδος επί του ζητήματος, τονίζοντας ότι το σχέδιο της σχετικής Αποφάσεως  θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να εναρμονισθεί χρονικά και ποιοτικά με την εφαρμογή του οριστικού Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων (VIS). Στόχος πρέπει να παραμένει πάντα η πολιτική και κοινωνική κινητικότητα των τρίτων χωρών προς τις χώρες της Ε.Ε. και αυτό επιτυγχάνεται με τις πρόσφορες διευκολύνσεις για ασφαλείς επισκέψεις. 
 
Η Ελλάδα υποστηριζόμενη από Ουγγαρία, Σουηδία και Σλοβακία δήλωσε ότι θα μπορούσε εναλλακτικά να δεχθεί μια διάταξη που να επιτρέπει τη διατήρηση του μειωμένου τέλους των 35 ευρώ για τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και τις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρώσει ή διαπραγματεύεται συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων, ιδίως με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
 
Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υπερψηφίσει το προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης, το οποίο εξακολουθεί να μην λαμβάνει επαρκώς υπ΄όψιν τις σοβαρές πολιτικές παραμέτρους του θέματος και για το
λόγο αυτό ζήτησε να περιληφθεί στο τελικό κείμενο της Απόφασης και στα Επίσημα Πρακτικά του Συμβουλίου, κείμενο Πολιτικής Δήλωσης της Ελλάδος.
 
Όσον αφορά το σημαντικό θέμα της θέσης σε λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN II, ο κ. Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη ταχείας επίλυσης των τεχνικών, διαχειριστικών και νομικών προβλημάτων, ώστε να τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι βασικός γνώμονας προσέγγισης του θέματος θα πρέπει να είναι πάντα ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 
Ως προς την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), o Υπουργός Δημoσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας ενεχείρισε στον Αντιπρόεδρο της Commission αρμόδιο για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας και Δικαιοσύνης κ. Franco FRATTINI, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ατόμων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking), με κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ», σύμφωνα με το οποίο για πρώτη φορά, σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο, γίνεται ένας συνολικός σχεδιασμός, που θα συντονίσει όλους τους εμπλεκομένους φορείς και επιχειρεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις όλων των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων να επιφέρει μια συνεκτική προσέγγιση με σκοπό την εσωτερική ασφάλεια και την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής γειτονίας.
 
Με το σχέδιο, σκοπείται επίσης να αναπτυχθεί ταυτόχρονη δράση όλων των Χωρών, σε επίπεδο αφ ενός διωκτικών αρχών και αφ ετέρου υποστηρικτικής συνδρομής των θυμάτων, ώστε να υπάρξουν βέλτιστα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Η Ελλάδα επιθυμεί και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία σ` αυτή την μάχη για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 
Ο κ. Υπουργός ζήτησε από τον κ. Franco FRATTINI, να τεθεί το σχέδιο υπό την αιγίδα του. Και η πρότασή  του έγινε εκθύμως αποδεκτή από τον Αντιπρόεδρο της Commission.-
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                                        Fax  :  210 6929764
                                                            email  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις