Σα 25 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Μάιος 200527-05-2005: Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με θέμα «Διαχείριση πλήθους κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων»(Αθήνα, 23-27/5/05)

27-05-2005: Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με θέμα «Διαχείριση πλήθους κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων»(Αθήνα, 23-27/5/05)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27/5/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Αστυνομία διοργάνωσε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), με θέμα «Διαχείριση πλήθους κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων», από 23 έως 27/5/05, στην Αθήνα.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν είκοσι (20) ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, ειδικοί σε θέματα διαχείρισης πλήθους κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων,  από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φιλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Λετονία).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, Έλληνες αξιωματικοί μετέφεραν την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και ειδικότερα, το μοντέλο διοίκησης, τα σχέδια αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών και διαχείρισης κρίσεων.

Παράλληλα, αξιωματικοί από τη Γαλλία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία, ανέπτυξαν θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων.

Συγκροτήθηκαν επίσης τρεις (3) ομάδες εργασίας (workshops), υπό μορφή άσκησης επί χάρτου, βασισμένης σε σενάρια ανάλογα με αυτά που εφαρμόστηκαν την περίοδο της ολυμπιακής προετοιμασίας. Τον συντονισμό είχε η Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων).
 
Στις 25/5/05, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα  επιχειρησιακά κέντρα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και τους έγινε σχετική ενημέρωση. Επίσης, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) δημιουργήθηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τάμπερε, 15-16/10/99). Ανώτερο όργανό της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους επικεφαλής των  Αστυνομικών Ακαδημιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της είναι η εκπαίδευση ανώτερων υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου και για το λόγο αυτό μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί διάφορα σεμινάρια αστυνομικού ενδιαφέροντος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ. :   210 6977505
                                             Fax  :  210 6929764
                                             e-mail:  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις