Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Ιούνιος 200517-06-2005: Eπιτρέπεται, από 25-06-05 μέχρι 10-07-05, η επανείσοδος πολιτών Αλβανίας στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα...

17-06-2005: Eπιτρέπεται, από 25-06-05 μέχρι 10-07-05, η επανείσοδος πολιτών Αλβανίας στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Ιουλίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Αθήνα, 17/06/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρέπεται από 25-06-05 μέχρι 10-07-05 η επανείσοδος στην Ελλάδα των πολιτών Αλβανίας που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας, αφού θεωρούνται ως νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματός τους.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επίσης, οι Αλβανοί υπήκοοι που έχουν εισέλθει νομίμως στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει αρχική άδεια διαμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματος τους εκκρεμεί.

Οι αλλοδαποί που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν την Αλβανία κατά τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Ιουλίου, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 25-06-2005 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις  10-07-2005 εφόσον είναι κάτοχοι:

Α)  οι μεν Αλβανοί υπήκοοι  που η άδεια διαμονής  τους έχει λήξει:

  • Διαβατηρίου σε ισχύ.
  • ?δειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.
  • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας εργασίας ή διαμονής πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν. 2910/01 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.E, γονείς ημεδαπού, σπουδές, κ.λ.π.).

 

Β)  οι δε Αλβανοί υπήκοοι που αιτούνται αρχική άδεια διαμονής:

  • Διαβατηρίου σε ισχύ
  • Της ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβε αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών
  • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:   τηλ. : 210 6977505
                                            Fax  :  210 6929764
                                         e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

 

Τελευταίες Αναρτήσεις