Δε 20 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Απρίλιος 200513-04-2005:Επιτρέπεται, από 15-04-2005 μέχρι 15-05-2005, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά...

13-04-2005:Επιτρέπεται, από 15-04-2005 μέχρι 15-05-2005, η επανείσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13/04/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρέπεται,  κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, η επανείσοδος στην Ελλάδα των αλλοδαπών οι οποίοι:

 •  έχουν ζητήσει αρχική άδεια παραμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματος τους εκκρεμεί, ή
 •  είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας.

Οι αλλοδαποί που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 15-04-2005 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις  15-05-2005 εφόσον είναι κάτοχοι:

 •  οι μεν αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια παραμονής:
  – Διαβατηρίου σε ισχύ.
  – Της ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών. 
  – Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

 

 •  οι δε αλλοδαποί  που η άδεια παραμονής  τους έχει λήξει:
  – Διαβατηρίου σε ισχύ.
  – Αδειας διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει.
  – Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας εργασίας ή διαμονής πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Ν. 2910/01 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.E, γονείς ημεδαπού, σπουδές, κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες      τηλ. : 210 6977505
                                              Fax  :  210 6929764
                                           e-mail :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις