Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Σεπτέμβριος 200530-09-2005: Συγκρότηση Επιτροπής για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

30-09-2005: Συγκρότηση Επιτροπής για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30/09/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη, και ύστερα από προτάσεις των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), συγκροτείται Επιτροπή για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η οποία αποτελείται από στελέχη  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορούν να καλούνται και να συμμετάσχουν εκπρόσωποι:

  • του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας (Σ.Ε.Ε.Υ.Α.),
  • των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), καθώς και
  • άλλων αρμοδίων φορέων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της Επιτροπής.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθορισμένων αρμοδιοτήτων των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και ο καλύτερος έλεγχός τους από τις Αστυνομικές Αρχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                               Fax  :  210 6929764
                                              e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις