Πε 1 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200525-10-2005: Αυθημερόν η έκδοση δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών από 1-11-2005

25-10-2005: Αυθημερόν η έκδοση δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών από 1-11-2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25/10/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την έκδοση και επίδοση των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών, με σκοπό την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή τους από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, όπως είναι γνωστό, ότι τα Δελτία Αστυνομικής ταυτότητας θα εκδίδονται αυθημερόν από 1-11-2005. Ειδικότερα:

  • Η έκδοση του δελτίου ταυτότητας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες θα γίνεται αυθημερόν, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει ο ίδιος το απαραίτητο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει ο ίδιος το πιστοποιητικό, η αναζήτησή του θα γίνεται αυτεπάγγελτα από την Αστυνομική αρχή και η ταυτότητα θα εκδίδεται εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Η άμεση έκδοση του δελτίου ταυτότητος συνεπάγεται την κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης στον πολίτη προσωρινού δελτίου. 
  • Τα δικαιολογητικά που καλείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας για πρώτη φορά περιλαμβάνουν:

-τη σχετική αίτηση (η οποία χορηγείται από την Αρχή έκδοσης),
-πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος,
-τέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης, 
-βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφ? όσον επιθυμεί την αναγραφή ο ενδιαφερόμενος).

Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα.

  • Το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται και αντικαθίσταται, όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

-μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κατόχου,
-μη αναγραφή στο δελτίο ταυτότητας της ιθαγένειας του κατόχου ή των στοιχείων του κατόχου -με λατινικούς χαρακτήρες,
-φθορά,
-παρέλευση δεκαετίας από την έκδοσή του,
-απώλεια ή κλοπή.

  • Καταργείται η διαδικασία επικύρωσης του δελτίου ταυτότητας από την προϊστάμενη αστυνομική αρχή, διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα και καθυστερούσε την έκδοση της ταυτότητας.
  • Τα στοιχεία των ενδείξεων του δελτίου ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα του Ελληνικού και του Λατινικού αλφάβητου.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

 Φ.Ε.Κ.

ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

πρώτη όψη

δεύτερη όψη

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                              Fax  :  210 6929764
                                           e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

 

Τελευταίες Αναρτήσεις