Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Ιανουάριος 200524-01-2005: Αντεγκληματική Πολιτική -Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2005

24-01-2005: Αντεγκληματική Πολιτική -Στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2005

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα,  24/1/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες της αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς και οι στόχοι και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2005.
 • Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος και η φιλοσοφία της αντεγκληματικής πολιτικής για το 2005 αποτυπώνεται στο δίπτυχο: "Αποτελεσματική Αστυνομία κοντά στον πολίτη".
 • Ο σχεδιασμός της αντεγκληματικής πολιτικής βασίστηκε σε διαδικασίες μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων της εγκληματικότητας, των επιστημονικών ερευνών, των απόψεων κοινωνικών φορέων και της διεθνούς εμπειρίας. Εξετάστηκε επίσης, η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις – προτάσεις των Διευθυντών των Υπηρεσιών.
 • Στο πλαίσιο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής, το έτος 2005 οριοθετείται ως αφετηρία συστηματικής προσπάθειας για την κεφαλοποίηση του Ολυμπιακού κεκτημένου, προς όφελος του πολίτη, με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της σύγχρονης τεχνολογίας που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία από την εκπόνηση και επιτυχημένη εφαρμογή του Ολυμπιακού Μοντέλου Ασφάλειας.
 • Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της αντεγκληματικής πολιτικής περιλαμβάνει δύο άξονες:

Α. Τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία προς τους πολίτες

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει εξειδικευμένο σχεδιασμό για την εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής σε δύο τομείς:

 • Στον Επιχειρησιακό τομέα, με την ανάπτυξη και εφαρμογή, μεταξύ άλλων, σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της οργανωμένης μορφής εγκληματικότητας,της μικροεγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών που η αντιμετώπισή τους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ικανοποιεί το αίσθημα ασφάλειάς τους.
 • Στον τομέα της ενδυνάμωσης των σχέσεων Αστυνομίας-Πολιτών, με την υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αστυνόμευσης και συλλογικής δράσης, επικεντρωμένων στην τοπική κοινωνία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, την ενδυνάμωση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

β. Στη βελτίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ως Οργανισμού

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει επιμέρους σχεδιασμό για την υποστήριξη της εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής σε δύο επίσης τομείς:

 • Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας, με δράσεις όπως: η επαγγελματική του κατάρτιση, η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του, η συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξή του, η εξεύρεση κινήτρων για την καλύτερη απόδοσή του, καθώς και η επιβράβευση των προσπαθειών του, με παράλληλη πάταξη βίαιων συμπεριφορών και περιστατικών διαφθοράς. Βασική επιδίωξη όλων αυτών είναι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων που εξυπηρετούν το υπηρεσιακό συμφέρον και προστατεύουν τον αστυνομικό ως εργαζόμενο.
 • Στον τομέα της Δομής και Οργάνωσης της Αστυνομίας, με παρεμβάσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, θεσμικές αλλαγές, ανάπτυξη και βελτίωση της μηχανοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποίηση του εξοπλισμού της Ολυμπιακής Ασφάλειας, αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των μέσων,  των χώρων στέγασης κ.λπ. 
 • Οι προτεραιότητες της αντεγκληματικής πολιτικής για το έτος 2005 είναι:
  • Η αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος
  • Η καταπολέμηση των Ναρκωτικών
  • Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας
  • Η οδική Ασφάλεια
  • Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking)
  • Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
  • Η προστασία των ανηλίκων
  • Η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων
  • Οι κατασχέσεις πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και η διενέργεια ελέγχων τήρησης όρων ασφάλειας στη νόμιμη διακίνηση και φύλαξή τους
  • Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
 • Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής και για την αξιολόγηση συγκεκριμένων δράσεων, τίθενται ποσοτικοί στόχοι, σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο.

Ενδεικτικά:

Α. Δημόσια Ασφάλεια 

Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τόπους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές, ειδικότερα για αδικήματα όπως:

  • κλοπές,
  • διαρρήξεις,
  • ληστείες,
  • κλοπές οχημάτων,
  • σεξουαλική εκμετάλλευση κ.α.,

ανάλογα με τα ιδιαίτερα προβλήματα εγκληματικότητας που επικρατούν σε κάθε περιοχή, με στόχο τη μείωση του αριθμού των διαπραττόμενων εγκλημάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στον τομέα των εξιχνιάσεων.

Β. Οδική Ασφάλεια

Κεντρικός στόχος είναι η μείωση συγκριτικά με το 2004 κατά 5% του αριθμού των νεκρών και των παθόντων και η διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το 2004 του αριθμού των ελέγχων για μέθη, υπερβολική ταχύτητα και χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τόπους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές, ειδικότερα όσο αφορά τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων (φορτηγών, λεωφορείων, πούλμαν αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων δημοσίων έργων όταν κινούνται σε εθνικούς κυρίως δρόμους).

Γ. Παράνομη μετανάστευση

Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τόπους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές, αναφορικά με την αύξηση του αριθμού:

  • των συλλαμβανομένων προσώπων, τα οποία διευκολύνουν την παράνομη μετανάστευση αλλοδαπών στη χώρα (είσοδο, διακίνηση) και συμμετέχουν κυρίως, σε οργανωμένα κυκλώματα λαθροδιακίνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
  • των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα μας.

Δ. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

Κεντρικός στόχος είναι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το έτος 2004 του αριθμού των ελέγχων ηχορύπανσης. Επίσης, η βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης στις κλήσεις και τα αιτήματα των πολιτών και η πρόληψη της θυματοποίησης από την μικροεγκληματικότητα στο δρόμο.

Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται κατά την κρίση των κατά τόπους Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων και των παραβάσεων της ηχορύπανσης (Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εφοδιάστηκαν επιπλέον με 77 νέες συσκευές ηχομέτρησης).

 • Για την υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων εκπονήθηκαν ολοκληρωμένα σχέδια δράσεων, εναρμονισμένα με τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και προσαρμοσμένα στο προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά για το έτος 2005 :

 • Ξεκίνησε από τις 11 Ιανουαρίου, η συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων αστυνομικών ελέγχων σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, με σκοπό τη συνδυασμένη και συντονισμένη δράση για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Τα συνεργεία αυτά διακρίνονται σε:

  • Γενικά Συνεργεία: Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας και σε
  • Ειδικά Συνεργεία: Ελέγχου Αλλοδαπών, Λαθρομετανάστευσης και Δίωξης Ναρκωτικών.

Τα συνεργεία λειτουργούν στοχευμένα σε περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη εγκληματικότητα και υποστηρίζονται από άλλες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, εναέρια μέσα κ.λπ.) για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους.

 • Εφαρμόζεται το μέτρο των γενικών αστυνομικών εξορμήσεων, που προβλέπει γενική εξόρμηση των συνεργείων αστυνομικών ελέγχων τουλάχιστον μία φορά το δεκαήμερο σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας (Νομαρχιακό επίπεδο) και τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο σε επίπεδο Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων (Διανομαρχιακό επίπεδο).
 • Συνεχίζεται πιλοτικά ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» :
  • Σε τριάντα πέντε (35) Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής:
  • Σε επτά (7) Αστυνομικά Τμήματα της Θεσσαλονίκης:

Παράλληλα, ο θεσμός επεκτείνεται πιλοτικά από 24-1-05 στις έδρες των παρακάτω Αστυνομικών Διευθύνσεων:
Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Ηρακλείου, Αχαΐας.

 • Συνεχίζεται η δράση των πεζών και εποχούμενων περιπολιών με επαναπροσδιορισμό του αριθμού τους, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και με βάση τη γεωγραφική κατανομή της εγκληματικότητας.
 • Συνεχίζεται η δράση των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), με προοπτική την αύξηση του αριθμού τους, μετά από αξιολόγηση της δράσης των ήδη υφιστάμενων ομάδων, τα ιδιαίτερα προβλήματα εγκληματικότητας και τις υφιστάμενες δυνατότητες σε προσωπικό και μέσα.
 • Αναπτύσσονται εξειδικευμένες δράσεις για τους ανήλικους με κύριο στόχο την προστασία τους από τις συνέπειες της παράνομης κατανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και της συμμετοχής τους σε εγκληματικές ομάδες.
 • Συνεχίζονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στα μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε., του Υπουργείου Ανάπτυξης,  της Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.
  Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Πειραιά.

Γενικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων της αντεγκληματικής πολιτικής διακρίνονται για τη ρεαλιστική τους προσέγγιση και στηρίζονται σε συγκεκριμένες αρχές όπως:

 • Στη διασφάλιση της συνέχειας, συνέπειας και αξιοπιστίας στην εφαρμοσμένη αντεγκληματική πολιτική.
 • Στην ποιοτική και ποσοτική επίτευξη των τεθέντων στόχων.
 • Στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
 • Στην αναβάθμιση του ρόλου της αστυνόμευσης, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή της εγκληματικότητας.
 • Στη συνδυασμένη και στοχευμένη άσκηση όλων των δράσεων της ακολουθούμενης πολιτικής αστυνόμευσης, ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή της εγκληματικότητας και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
 • Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 • Στην αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού και των υφιστάμενων μέσων
 • Στην τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δράσεων, προκειμένου να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά τους και να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, παρεμβάσεις ή εισηγήσεις για τη θεσμοθέτηση νέων δράσεων, όταν και όπου απαιτείται.
 • Στην εφαρμογή μίας ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης με προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, συνεργασία, μέθοδο, σύστημα και ευελιξία, στοχευμένη στην αποτελεσματική αστυνόμευση, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο.
 • Στην πολυτομεακή δράση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος θα αναλύσει σε συνέντευξη Τύπου, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (αμφιθέατρο Α.Μ.Α.), την   26-01-05 και ώρα 11:30, την αντεγκληματική πολιτική και τους στόχους και προτεραιότητες δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2005.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, θα πραγματοποιηθεί από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, ο απολογισμός του έτους 2004 και η παρουσίαση των στόχων και των προτεραιοτήτων για το έτος 2005, στην περιοχή της Αττικής.

Παράλληλα, το χρονικό διάστημα από 26-01-05 έως 05-02-05, σε ειδικές εκδηλώσεις στις έδρες όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας, θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός του έτους 2004 και η παρουσίαση των κατά τόπους στόχων και προτεραιοτήτων για το έτος 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες   τηλ. : 210 6977505
                                            Fax : 210 6929764
                                         e-mail :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις