Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Φεβρουάριος 200522-02-2005: Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης υπέρ της δημιουργίας Συντονιστικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας (κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Στρατηγική Εθνικής...

22-02-2005: Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης υπέρ της δημιουργίας Συντονιστικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας (κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» των κ.κ. Ντόκου και Τσάκωνα, Στοά του Βιβλίου, 22-2-05)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  22/2/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, μιλώντας σήμερα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου των κ.κ. Θάνου Ντόκου και Παναγιώτη Τσάκωνα με τίτλο «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» (Στοά του Βιβλίου), τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της δημιουργίας στη Χώρα Συντονιστικού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αιτιολογώντας την απόψή του αυτή, αναφέρθηκε στο ότι η υπάρχουσα δομή ως προς το χειρισμό κρίσεων ασφάλειας στην Ελλάδα πάσχει από πολυδιάσπαση, δυσλειτουργία, διαφορετικότητα της επιχειρησιακής ανταπόκρισης, ελλειμματική διαχείριση πόρων και πολυδιάσπαρτα επιχειρησιακά σχέδια.

Ειδικότερα, τόνισε: «η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων χαρακτηρίζεται από:

  • Πολυδιάσπαση, αφού υπάρχουν αλληλοεμπλεκόμενοι Φορείς, πολλά Επιχειρησιακά Κέντρα ανά τη Χώρα μη διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, διαφορετικά Συστήματα Επικοινωνιών και Αναφορών.
  • Δυσλειτουργία και έλλειμμα συντονισμού, αφού υπάρχουν διάφορα όργανα χειρισμού κρίσεων, επικάλυψη ή σύγχυση αρμοδιοτήτων, άρα και ευθυνών, γραφειοκρατία, αγκυλώσεις, εγωισμοί, συντεχνιακές αντιλήψεις.
  • Διαφορετικότητα ετοιμότητας και επιχειρησιακής ανταπόκρισης, αφού υπάρχει διαφορετική νοοτροπία-αντίληψη, διαφορετική εκπαίδευση μεταξύ στελεχών διαφόρων εμπλεκόμενων Φορέων σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.
  • Ελλειμματική διαχείριση πόρων, αφού υπάρχει μη πλήρης καταγραφή διαθέσιμων υλικών, μέσων, ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. ως προς το χειρισμό κρίσιμων καταστάσεων.
  • Διάσπαρτα Επιχειρησιακά Σχέδια χειρισμού κρίσεων και επιμέρους Σχέδια Ανταπόκρισης Φορέων, όπως «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», «ΙΚΑΡΟΣ», «ΛΑΒΙΣ»,«Χ.Β.Ρ.Π.» κ.λπ.
  • Ελλειμματική ροή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα, με άμεση συνέπεια την ελλιπή έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των επιπέδων διοίκησης και την κακή αξιολόγηση των κινδύνων και εκτίμηση των απειλών.»

Ωστόσο, συνέχισε: «Σε εθνικό επίπεδο και για ότι αφορά το χειρισμό κρίσιμων καταστάσεων εσωτερικής ασφάλειας, απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση, με ένα ενιαίο εθνικό σύστημα χειρισμού κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας, αξιοποιώντας την Ολυμπιακή τεχνογνωσία και εμπειρία μας, με στόχο το συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και κατ΄ επέκταση σε υπηρεσιακό, με την οργάνωση υποσυστήματος ανταπόκρισης ανά κύριο εμπλεκόμενο Φορέα, που θα «κουμπώνει» με το εθνικό σύστημα.
Ουσιαστικά, μια μετεξέλιξη-προσαρμογή του «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» στις σημερινές συνθήκες. Με την οργάνωση αυτή, θα εξαλειφθεί η σημερινή παθογένεια στον τομέα αυτό και θα αποφευχθούν μελλοντικά ασυντόνιστοι και αναποτελεσματικοί χειρισμοί.
Είναι προφανές ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι απαραίτητο, αντιμετωπίζοντας κάθε μορφής κρίση, να αντιδρά υπό ενοποιημένη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.»

 

                    Φωτογράφος:Α.Π.Ε./ Αλέξανδρος Μπελτές

 

Φωτογραφίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Α.Π.Ε.(www.ana.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                              Fax  :  210 6929764
                                           e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

 

 

photo1.JPG
photo2.JPG

Τελευταίες Αναρτήσεις