Σα 4 Φεβρουαρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2005Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200521-10-2005: Παράταση ισχύος αδειών κατοχής ιστορικών, οικογενειακών κειμηλίων, συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

21-10-2005: Παράταση ισχύος αδειών κατοχής ιστορικών, οικογενειακών κειμηλίων, συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21/10/2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργου Βουλγαράκη παρατείνεται μέχρι 6-8-2006 η ισχύς των αδειών κατοχής ιστορικών, οικογενειακών κειμηλίων, συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικείμενων (σπάθες, λόγχες, ξίφη κ.τ.λ) που εκδόθηκαν από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου Περί όπλων (2168/93) και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι 6-8-2006.

Στους κατόχους των αδειών αυτών, παρέχεται η παραπάνω προθεσμία για την προσκόμιση στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως συλλεκτικά.  

Η εν λόγω Υπουργική απόφαση εκδόθηκε ύστερα από αιτήματα πολιτιστικών φορέων, ιδιωτών συλλεκτών, μουσείων στα οποία εκτίθενται όπλα και άλλα αντικείμενα, προκειμένου να επανεξεταστεί το καθεστώς χορήγησης των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες     τηλ.  :   210 6977505
                                            Fax  :  210 6929764
                                                 e-mail  :  elasgrty@mopo.gr

Τελευταίες Αναρτήσεις