Τρ 28 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200402-12-2004: Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών από τους πολίτες

02-12-2004: Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών από τους πολίτες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2/ 12 /2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι διαδικασίες που απλουστεύονται είναι αυτές για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση από τους πολίτες στις Αστυνομικές Αρχές δικαιολογητικών που εκδίδονται από τις εισαγγελικές, δικαστικές αρχές, καθώς και από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (επισυνάπτεται πίνακας των διαδικασιών που απλουστεύονται).

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται, δικαιολογητικά όπως:

  • αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
  • πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου,
  • πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και
  • πιστοποιητικό πυρασφάλειας,

αναζητούνται πλέον από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι από τον πολίτη.

Απλουστεύονται επίσης διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που διεκπεραιώνονται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Συγκεκριμένα, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και η πρακτική του εξέταση, για τη χορήγηση άδειας μοτοποδηλάτου στους ήδη κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση αποδεικτικού του τόπου κατοικίας του υποψηφίου και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθούνται, επιχειρείται η ταχύτερη, πληρέστερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες      τηλ. : 210 6977505
                                               Fax :  210 6929764
                                            e-mail :  elasgrty@mopo.gr

 

pinakas_diadikasion.doc

Τελευταίες Αναρτήσεις