Πα 2 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 200402-12-2004: Αλλαγή στο καθεστώς υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

02-12-2004: Αλλαγή στο καθεστώς υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προωθείται για υπογραφή, κατ΄ εφαρμογή του Ν.3213/2003, Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά αλλαγή στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους («Πόθεν Έσχες»).

Με το Σχέδιο Π.Δ. που προωθείται, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, καθώς και η διαδικασία ελέγχου.

Μέχρι σήμερα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας υπέβαλε δήλωση περιουσιακής κατάστασης στον Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Ν. 2429/1996 για όλους τους υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης «Πόθεν έσχες» (κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους που ο κύκλος των αρμοδιοτήτων τους σχετίζεται με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, δικαστικούς λειτουργούς και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης).

Προκειμένου ο έλεγχος να γίνει περισσότερο αξιόπιστος και αποτελεσματικός ψηφίστηκε ο Ν. 3213/2003, σχετικά με τη «Δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων». Στο νέο Νόμο προβλέπεται η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων από την οποία και θα ελέγχονται, καθώς και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.

Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το διάστημα της θητείας τους ή της διατήρησης της ιδιότητάς τους και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της.
 • Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 • Η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης γίνεται κάθε έτος, το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου.
 • Καθιερώνεται νέο εύχρηστο έντυπο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, ανάλογο εκείνου που καθιέρωσε η Βουλή για τον έλεγχο των υπουργών, βουλευτών κ.λ.π.
 • Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει λεπτομερώς τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κατά το χρόνο υποβολής και συγκεκριμένα:
 1. τα έσοδα από κάθε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
 2. τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με ακριβή προσδιορισμό τους,
 3. τις μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,
 4. τις καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα,
 5. τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα και
 6. τη συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.

Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων ορίζονται τα εξής:

 • Το μήνα Μάιο κάθε έτους, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσεται κατάλογος των υπόχρεων για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
 • Μετά την υποβολή των δηλώσεων, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο των δηλώσεων, η οποία αποτελείται από προσωπικό της Υπηρεσίας.
 • Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού για το οποίο διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, και για το οποίο περιέρχεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υπάρχουσας περιουσιακής του κατάστασης.
 • Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων προβαίνει σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη νόμιμη ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου (να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από κάθε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ζητά την προσκόμιση εγγράφων, να καλεί μάρτυρες, να διορίζει πραγματογνώμονες, κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. : 210 6977505
                                          Fax : 210 6929764
                                       e-mail : elasgrty@mopo.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2/12/2004

Τελευταίες Αναρτήσεις