Κυ 26 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2004Δελτία Τύπου Ιούλιος 200430-07-2004: Δελτίο Τύπου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

30-07-2004: Δελτίο Τύπου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Ο.Δ.

Αθήνα,  30  Ιουλίου 2004

ΔΕΛΤIΟ  ΤΥΠΟΥ

 Ανακοινώνεται ότι σε Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων.
Με την παραπάνω Απόφαση καθορίστηκαν:
1. Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο (ΟΟΔ) στο νομό Αττικής, που θα ισχύσει από 1 έως 31 Αυγούστου 2004. Το σύνολο των οδών και τμημάτων οδών του Ολυμπιακού Οδικού  Δικτύου αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα . Ειδικότερα στο Δίκτυο αυτό :
(α)  Απαγορεύεται  σε όλο το μήκος του  και σε εικοσιτετράωρη βάση η στάση και η στάθμευση κάθε οχήματος.
(β)  Απαγορεύεται η κυκλοφορία καθ` όλο το 24ωρο των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ύλες ή επικίνδυνα υλικά.
(γ)  Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάση  φορτηγών αυτοκινήτων Μικτού Βάρους άνω των 3,5 τόνων καθ` όλες τις ώρες του 24ώρου, εκτός από τις ώρες 02:00 έως και 06:00.
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών αυτών καθ` όλο το 24ωρο στις παρακάτω οδούς :

 • Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας
 • Λ. Κηφισού 
 • Πειραιώς
 • Γούναρη
 • Ακτή Ποσειδώνος
 • Αττική Οδός και Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού
 • Λεωφόρος Μαρκοπούλου – Λαυρίου
 • Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη
 • Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου
 • Λεωφόρος Μαραθώνος από την Αττική Οδό μέχρι την οδό ΠέτσαΛεωφόρος Αθηνών

(δ)  Επίσης επιτρέπεται η κυκλοφορία των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων :

 • Διανομής ημερήσιου και περιοδικού τύπου
 • Χρηματαποστολών
 • Εταιρειών παροχής οδικής βοήθειας
 • Βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων
 • Κρατικών
 • Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

 (ε)  Ο ανεφοδιασμός όλων των επιχειρήσεων επί του Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, ανεξαρτήτως του είδους του οχήματος θα γίνεται μόνο κατά τις ώρες 02:00 έως και  06:00.

2. Οι Ζώνες Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφοράς (Ζ.Ε.Ε.Κ.) γύρω από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, που θα ισχύσουν από 2 έως 31-8-2004, όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.  Στις Ζώνες αυτές, που έχουν ειδική προειδοποιητική σήμανση, απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, πλην εκείνων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα οποία είναι εφοδιασμένα με Ειδική Aδεια, που χορηγείται από την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους. 
Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων και των επιχειρήσεων στις  Ζ.Ε.Ε.Κ.  γίνεται κατά τις ώρες 01:00΄ έως 07:00΄.

3. Οι Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.) γύρω από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις που θα ισχύσουν από 2 έως 31-8-2004, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την 07:00΄ έως την 24:00΄ ώρα. Στις Ζώνες αυτές, που έχουν ειδική προειδοποιητική σήμανση, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων, πλην εκείνων που είναι εφοδιασμένα με ειδικές κάρτες, που  χορηγούνται  από την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
Ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων και των επιχειρήσεων στις Ζ.Ε.Σ. γίνεται κατά τις ώρες 24:00΄ έως 07:00΄.

4. Οι Ολυμπιακές Λωρίδες Κυκλοφορίας που προσδιορίζονται με ειδική σήμανση και θα ισχύσουν από 1 έως 31 Αυγούστου 2004, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από ώρες 06:30 έως 24:00.
Στις Ολυμπιακές Λωρίδες απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων, πλην εκείνων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα οποία είναι εφοδιασμένα με Ειδική Aδεια, που χορηγείται από την ΟΕΟΑ Αθήνα 2004.

5. Σύμφωνα με το άρθ. 10 του Ν. 3250/2004, η παραβίαση των Ολυμπιακών λωρίδων τιμωρείται με πρόστιμο 156,50 ευρώ και η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Αστυνομικών για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την Ολυμπιακή λωρίδα, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος.
Η στάση και η στάθμευση στις Ολυμπιακές λωρίδες τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την παρακώλυση συγκοινωνιών.

6. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω ρυθμίσεις και να ακολουθούν τα σήματα και τις οδηγίες των τροχονόμων. Η Τροχαία με όλες της τις δυνάμεις και αξιοποιώντας το νέο σύγχρονο Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης & Ελέγχου Κυκλοφορίας    ( ΘΕΠΕΚ), θα βρίσκεται συνεχώς σε επαγρύπνηση. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών. Η επιτυχία των Ολυμπιακών αγώνων είναι υπόθεση όλων μας και μπορούμε να συμβάλλουμε σ` αυτή, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατά την Ολυμπιακή περίοδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  (ΟΟΔ)Τελευταίες Αναρτήσεις